حضور معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران

آذر 3, 1400
73 بازدید

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور شامگاه دوشنبه ۵ فروردین در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران حضور یافت و با اشاره به وقوع سیل در برخی استان‌های کشور و همچنین پیش بینی‌های سازمان هواشناسی درباره احتمال افزایش بارش‌ها در برخی استان‌های دیگر و وقوع سیل، بر لزوم حفظ آمادگی کامل کلیه دستگاه‌ها برای مدیریت […]

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور شامگاه دوشنبه ۵ فروردین در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران حضور یافت و با اشاره به وقوع سیل در برخی استان‌های کشور و همچنین پیش بینی‌های سازمان هواشناسی درباره احتمال افزایش بارش‌ها در برخی استان‌های دیگر و وقوع سیل، بر لزوم حفظ آمادگی کامل کلیه دستگاه‌ها برای مدیریت حوادث طبیعی و افزایش بارندگی در روزهای آینده تاکید کرد.

 • حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • در حاشیه حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران
 • انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در جمع خبرنگاران
 • انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در جمع خبرنگاران
 • انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در جمع خبرنگاران
منبع: ايسنا