نشریه علمی دانشجویی «فن کاو» منتشر شد

آذر 24, 1400
7 بازدید

شماره ۱۳ نشریه علمی دانشجویی «فن کاو»؛ ماهنامه انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران منتشر شد. به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، «متاورس؛ چقدر تا انقلاب اینترنتی فاصله داریم؟»، «رفتارهای بارور و مخرب کارمندان»، «معرفی کتاب معجزه‌گر خاموش»، «طراحی شغل»، «خداحافظی اروپا!» و «وداع» از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می […]

نشریه علمی دانشجویی «فن کاو» منتشر شد

شماره ۱۳ نشریه علمی دانشجویی «فن کاو»؛ ماهنامه انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، «متاورس؛ چقدر تا انقلاب اینترنتی فاصله داریم؟»، «رفتارهای بارور و مخرب کارمندان»، «معرفی کتاب معجزه‌گر خاموش»، «طراحی شغل»، «خداحافظی اروپا!» و «وداع» از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم.

نشریه علمی دانشجویی «فن کاو» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران و مدیر مسئولی پارسا خیاط زاده و سردبیری سید امیر حسین سیدعلی به صورت ماهنامه منتشر می‌شود.

انتهای پیام