طرح اجتماع محور مراکز مثبت زندگی؛ ظرفیت سنجی و نیاز سنجی درمحلات

مرداد 25, 1400
8 بازدید

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به تجربه بیش از دو دهه سازمان بهزیستی در حیطه‌های مختلف اقدامات اجتماع محوری گفت:سازمان بهزیستی در سال‌های گذشته در پایگاه‌های خدمات اجتماعی و… خدمات اجتماع محور را ارائه کرده است اما ابتکاری که امروزه با ایجاد مراکز مثبت زندگی در بهزیستی انجام شده است، ایجاد پنجره واحد […]

طرح اجتماع محور مراکز مثبت زندگی؛ ظرفیت سنجی و نیاز سنجی درمحلات

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به تجربه بیش از دو دهه سازمان بهزیستی در حیطه‌های مختلف اقدامات اجتماع محوری گفت:سازمان بهزیستی در سال‌های گذشته در پایگاه‌های خدمات اجتماعی و… خدمات اجتماع محور را ارائه کرده است اما ابتکاری که امروزه با ایجاد مراکز مثبت زندگی در بهزیستی انجام شده است، ایجاد پنجره واحد برای این موضوع است که بتوانیم ورودی واحد برای خدمات سازمان داشته باشیم و در حوزه اجتماع محوری هم در همین قالب قرار بگیرد یعنی خدماتی که به صورت مجزا ارائه می‌شود، یک قالب واحد به خود بگیرد.

 دکتر حبیب الله مسعودی فرید در مراسم آیین آغاز به کار عملیات اجرایی طرح مشترک طرح تحولات محلات کشور و شروع فعالیت های اجتماع محور مراکز مثبت زندگی در مناطق آسیب خیز و حاشیه ای، با اشاره به تجربه بیش از دو دهه سازمان بهزیستی در حیطه‌های مختلف اقدامات اجتماع محوری گفت: سازمان بهزیستی در سال‌های گذشته در پایگاه‌های خدمات اجتماعی و… خدمات اجتماع محور را ارائه کرده است اما ابتکاری که امروزه با ایجاد مراکز مثبت زندگی در بهزیستی انجام شده است، ایجاد پنجره واحد برای این موضوع است که بتوانیم ورودی واحد برای خدمات سازمان داشته باشیم و در حوزه اجتماع محوری هم در همین قالب قرار بگیرد یعنی خدماتی که به صورت مجزا ارائه می‌شود، یک قالب واحد به خود بگیرد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین به سه اصل محوری در رویکردهای اجتماع محور اشاره کرد و گفت: در تمامی بخشنامه‌ها و الگوهای طراحی شده توسط بهزیستی، روح این سه اصل مستتر شده است و به چشم می‌خورد.

وی افزود: اصل اول این است که رویکرد مشارکتی از نیازسنجی و اقدام همچنین ارزشیابی بر اساس مدل مشارکتی و با مشارکت مردم تعریف شده است که ادبیات آن در تمام دنیا هم وجود دارد و قطعا می‌تواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی شود.

مسعودی فرید در ادامه گفت: اصل دوم اینکه هم داشته سنجی و ظرفیت‌یابی و هم ظرفیت‌افزایی با رویکردهای تسهیلگری در این طرح انجام می‌شود تا در حوزه‌های اجتماع محور بتوانیم کارهای بیشتری را به مردم محلات واگذار کنیم. هرچند که مراکز مثبت زندگی برای اجرای مأموریت و ارائه خدمات در حوزه های مختلف آسیب‌ها، معلولیت‌ها، پیشگیری و… وجود دارند اما اجتماع محوری به معنای این است که طیف مشارکت از مشارکت حداقلی آغاز شود، نقش مردم به مرور زمان افزایش یابد و تا مشارکت حداکثری پیش برود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، وی با اشاره به اصل سوم نیز اظهارکرد: در نیاز سنجی تنها نیمه خالی لیوان را می‌بینیم اما در مدل اجتماع محور موضوع داشته سنجی و ظرفیت‌سنجی هم مد نظر قرار دارد. به این معنا که در هر محله سوابق خوب قبلی، معتمدین محل، فضاهای موجود در محله و… به عنوان داشته‌ها و ظرفیت‌ها تلقی می‌شود و نگاه نقص محور وجود ندارد بلکه نگاه ما این است که واقعیت موجود و توانمندی ها را در کنار نیازها ببینیم.

منبع:ایسنا