اراک در روزهای پایانی سال ۹۹

آذر 4, 1400
13 بازدید

روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ در گذر است، سالی که کرونا و مشکلات اقتصادی فشار زیادی را به مردم تحمیل کرد، اما گذری در بازارها و خیابان ها نشان می دهد که قدرت سنت های کهنی همچون نوروز و مهیا شدن برای جشن باستانی ایرانیان همچنان در این سرزمین بیشتر از کروناست، این مسئله را پرسه […]

روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ در گذر است، سالی که کرونا و مشکلات اقتصادی فشار زیادی را به مردم تحمیل کرد، اما گذری در بازارها و خیابان ها نشان می دهد که قدرت سنت های کهنی همچون نوروز و مهیا شدن برای جشن باستانی ایرانیان همچنان در این سرزمین بیشتر از کروناست، این مسئله را پرسه های مردم در بازار می گوید، پرسه هایی که علیرغم تمامی هشدارها چندان خلوت به نظر نمی رسند. اینروزها البته بهانه خوبی است برای خیابان گردی کسانی است که بدنبال فرصتی برای خروج از حصار خانه ها هستند، حتی اگر نیاز یا البته توانی برای خرید نداشته باشند و به قیمت ها خیره شوند، در واقع به نظر می رسد هدف بخش قابل توجهی از کسانی که اینروزها به شلوغی خیابان ها دامن زده اند، خیابان گردی در هوای آستانه بهار و تکرار تجربه نوستالژیک اینروزهاست.

 • پیاده‌راه امیرکبیر اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • بازار سرپوشیده اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • بازار سرپوشیده اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • توزیع مرغ دولتی در روزهای پایانی سال ۹۹
 • میدان شهدای اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • بازار سرپوشیده اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • خیابان محسنی اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • خیابان شهید بهشتی اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • بازار سرپوشیده اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • بازار سرپوشیده اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • پیاده‌راه امیرکبیر اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • بازار سرپوشیده اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • خیابان محسنی اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • خیابان امام خمینی (ره) اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • بازار سرپوشیده اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • میدان شهدای اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • خیابان امام خمینی (ره) اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • پیاده‌راه امیرکبیر اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • بازار سرپوشیده اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • پیاده‌راه امیرکبیر اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
 • خیابان امام خمینی (ره) اراک در روزهای پایانی سال ۹۹
منبع:ایسنا