‌شهرستان «سیمرغ» پس از سیل

آذر 4, 1400
10 بازدید

بارش شدید باران تمام نقاط مازندران را دربر گرفت که در برخی از مناطق استان خصوصاً شهرستان سیمرغ از شدت بیشتری برخوردار بوده است. این بارندگی خساراتی را به حوزه‌های مختلف شهرستان سیمرغ وارد کرد که بیشترین خسارت را روستای تالارپشت این شهرستان دیده است و حدود ۱۵۰ خانوار این روستا دچار مشکلات جدی شده‌اند. […]

بارش شدید باران تمام نقاط مازندران را دربر گرفت که در برخی از مناطق استان خصوصاً شهرستان سیمرغ از شدت بیشتری برخوردار بوده است. این بارندگی خساراتی را به حوزه‌های مختلف شهرستان سیمرغ وارد کرد که بیشترین خسارت را روستای تالارپشت این شهرستان دیده است و حدود ۱۵۰ خانوار این روستا دچار مشکلات جدی شده‌اند.

مصطفی کاظمی

 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
 • ‌شهرستان سیمرغ پس از سیل
منبع: ايسنا