۷نفر در دو اداره کل جنوب کرمان تحت تعقیب قرار گرفتند

مرداد 22, 1400
65 بازدید

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از کشف سوء جریان مالی در دو اداره کل جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: در دو پرونده مجزا در ادارات کل صمت و راهداری جنوب استان متاسفانه سوء استفاده های مالی صورت گرفته که هفت نفر در این رابطه مورد تعقیب قرار گرفتند. «حسین سلامی» امروز ۳۱ […]

۷نفر در دو اداره کل جنوب کرمان تحت تعقیب قرار گرفتند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از کشف سوء جریان مالی در دو اداره کل جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: در دو پرونده مجزا در ادارات کل صمت و راهداری جنوب استان متاسفانه سوء استفاده های مالی صورت گرفته که هفت نفر در این رابطه مورد تعقیب قرار گرفتند.

«حسین سلامی» امروز ۳۱ تیرماه در تشریح این خبر افزود: پس از وصول گزارشاتی مبنی بر وجود سوء جریانات مالی در اداره کل صمت و اداره کل راهداری جنوب استان دستور بررسی و انجام تحقیقات مقدماتی صادر شد.

وی بیان کرد: در پرونده اداره کل صمت جنوب استان چهار نفر به اتهام اختلاس، تحصیل مال نامشروع، امر به اخذ زیاده وجه برخلاف مقررات قانونی موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات  اسلامی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و معاونت در اختلاس، احضار  و پس از حضور در  دادسرا و اخذ اظهارات ایشان و تفهیم اتهام نسبت به صدور قرار تامین مناسب اقدام شد.

سلامی گفت: در پرونده دیگری در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان سه نفر به اتهام مشارکت در پولشویی از طریق انتقال عواید اصل از ارتکاب جرم به منظور پنهان کردن منشاء آن، کلاهبرداری از طریق توسل به وسایل متقلبانه، پرداخت رشوه، معاونت در کلاهبرداری از طریق تایید صورت وضعیت های صوری که قبل از تکمیل پروژه  ها از سوی مجری طرح ارائه شده و مشارکت در پولشویی از طریق انتقال عواید حاصل از ارتکاب جرم به منظور پنهان کردن منشاء آن احضار  و پس از حضور در  دادسرا و اخذ اظهارات ایشان و تفهیم اتهام نسبت به صدور قرار تامین مناسب اقدام شده است.

وی تاکید کرد: پرونده های مذکور در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت در دست رسیدگی قرار دارد.

منبع:ايسنا