۳۵ هزار کارگر بخش تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی واکسینه شدند

مهر 11, 1400
19 بازدید

 مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت : در حال حاضر ۳۵ هزار نفر از جامعه کارگری بخش صنعت در شهرک‌های صنعتی و نواحی آن‌ در خراسان رضوی دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند. علی بهرامی زاده در رابطه با واکسیناسیون کارگران شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی اظهار کرد: از روز ۲۱ مرداد ماه […]

۳۵ هزار کارگر بخش تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی واکسینه شدند

 مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت : در حال حاضر ۳۵ هزار نفر از جامعه کارگری بخش صنعت در شهرک‌های صنعتی و نواحی آن‌ در خراسان رضوی دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

علی بهرامی زاده در رابطه با واکسیناسیون کارگران شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی اظهار کرد: از روز ۲۱ مرداد ماه که مصادف با روز ملی صنایع کوچک بود، واکسیناسیون جامعه کارگری بخش صنعت در مراکز تجمیعی تخصصی شهرک‌های صنعتی استان آغاز شد. از روز ۱۸ شهریور نیز دوز دوم واکسیناسیون آغاز شده است.

وی افزود: شهرک صنعتی توس اولین شهرکی بود که واکسیناسیون کارگران در آن آغاز شد. در حال حاضر نیز واکسیناسیون کارگران هم برای دوز اول و هم دوز دوم ادامه دارد.

رئیس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در خصوص مراکز واکسیناسیون کارگران عنوان کرد: در حال حاضر ۱۲ مرکز تخصصی تجمیعی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای واکسیناسیون جامعه کارگری داخل و خارج از شهرک‌ها با همکاری شرکت‌های خدماتی همان شهرک‌ها دایر شده است. در ۶ شهرک صنعتی و نواحی آن‌ نیز با همکاری نزدیکترین مرکز واکسیناسیون که توسط مرکز بهداشت مدیریت می‌شود، واکسیناسیون کارکنان انجام شد که هنوز نیز این روند ادامه دارد.

بهرامی زاده با بیان اینکه تاکنون ۳۵ هزار کارگر از ۷۷ هزار کارگر شهرک‌های صنعتی و نواحی آن‌ در خراسان رضوی دوز اول واکسن را دریافت کرده‌اند، عنوان کرد: دریافت دوز دوم واکسن نیز از ۱۸ شهریور ماه آغاز شده و تعدادی از کارگران در حال دریافت دوز دوم واکسن هستند.

وی خاطرنشان کرد: این آمار مربوط به کارگرانی است که به مراکز ذکر شده مراجعه کرده‌اند. قبل از ۲۱ مرداد ماه برخی از کارگران به دلیل اینکه به لحاظ سنی واجد دریافت واکسن و یا مشمول گروه‌های جامعی که توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا بودند، واکسن خود را در مراکز شهری و عادی دریافت کرده بودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی؛  مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در خصوص چگونگی روند واکسیناسیون گفت: از زمان آغاز واکسیناسیون برای کارگران در ابتدا متولدین سال ۶۰ را واکسینه کردیم ولی در حال حاضر در اکثر شهرک‌های صنعتی بدون محدودیت سنی واکسیناسیون را انجام می‌دهیم.

منبع: ايسنا