۲۰ هزار کارت ملی هوشمند آماده تحویل در گیلان است

مرداد 17, 1400
50 بازدید

 مدیرکل ثبت احوال گیلان، از آماده تحویل بودن حدود ۲۰ هزار کارت ملی هوشمند در استان گیلان خبر داد و متذکر شد: استان گیلان از حیث پوشش کارت ملی هوشمند رتبه سوم کشور را دارد. حسن وفایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به جمعیت دو میلیون و ۵۷۱ هزار نفری استان گیلان، اظهار کرد: […]

۲۰ هزار کارت ملی هوشمند آماده تحویل در گیلان است

 مدیرکل ثبت احوال گیلان، از آماده تحویل بودن حدود ۲۰ هزار کارت ملی هوشمند در استان گیلان خبر داد و متذکر شد: استان گیلان از حیث پوشش کارت ملی هوشمند رتبه سوم کشور را دارد.

حسن وفایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به جمعیت دو میلیون و ۵۷۱ هزار نفری استان گیلان، اظهار کرد: دو میلیون و ۱۵۶ هزار و ۳۹۴ نفر در استان واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۹۹.۵ درصد از واجدان شرایط استان گیلان برای دریافت کارت ملی اقدام کردند، افزود: بخشی از این افراد فرم درخواست کارت ملی هوشمند خود را تکمیل کردند، بخشی دیگر نیز موفق به دریافت کارت ملی هوشمند خود شدند.

مدیرکل ثبت احوال گیلان، با اشاره به صدور بخش عمده ای از کارت های ملی و تحویل به ادارات ثبت استان، خاطرنشان کرد: افراد باید براساس جدول زمان بندی به ادارات ثبت مراجعه و کارت ملی هوشمند خود را دریافت کنند.

وفایی، از آماده تحویل بودن حدود ۲۰ هزار کارت ملی هوشمند در استان گیلان خبر داد و متذکر شد: استان گیلان از حیث پوشش کارت ملی هوشمند رتبه سوم کشور را دارد و خوشبختانه استقبال مردم برای درخواست کارت ملی هوشمند بسیار خوب است.

وی با بیان اینکه در انتخابات گذشته یک میلیون و ۹۸۸ هزار و ۵۳۴ نفر واجد شرایط رای دادن بودند، اضافه کرد: با توجه به الکترونیکی بودن احراز هویت، هیچگونه تخلفی در بخش استفاده از شناسنامه های فوتی ها نداشتیم.

منبع:ایسنا