یک ماده غذایی موثر برای بهبود سوء تغذیه کودکان

مهر 24, 1400
41 بازدید

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز با انجام یک مطالعه عنوان کردند که مصرف پودر سفیده تخم‌مرغ می‌تواند باعث افزایش وزن کودکان دچار سوءتغذیه شود.  سوء تغذیه کودکان یکی از بزرگ ترین مشکلات سلامت حال حاضر دنیاست که می تواند منجر به افزایش مرگ و میر، اختلال در رشد شناختی، ظرفیت کاری و افزایش بروز بیماری‌های […]

یک ماده غذایی موثر برای بهبود سوء تغذیه کودکان

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز با انجام یک مطالعه عنوان کردند که مصرف پودر سفیده تخم‌مرغ می‌تواند باعث افزایش وزن کودکان دچار سوءتغذیه شود.

 سوء تغذیه کودکان یکی از بزرگ ترین مشکلات سلامت حال حاضر دنیاست که می تواند منجر به افزایش مرگ و میر، اختلال در رشد شناختی، ظرفیت کاری و افزایش بروز بیماری‌های گوناگون در بزرگسالی شود.
تغذیه مناسب برای رشد فیزیکی و ذهنی کودکان ضروری است و آثار کوتاه و بلند مدت در کیفیت زندگی کودک خواهد داشت. کودکان دچار سوء تغذیه اگر به موقع و با اقدام مناسب از این حالت رهایی نیابند، در آینده دچار مشکلات متفاوتی خواهند شد که ریشه در کمبود های غذایی دوران کودکی داشته است.
مصرف پروتئین در بهبود وضعیت سوء تغذیه کودکان، اهمیت زیادی دارد و سفیده تخم‌مرغ غنی از آمینواسیدهای ضروری و با کیفیت است. به همین دلیل مصرف این ماده غذایی می‌تواند برای بهبود مشکل سوء تغذیه تاثیرگذار باشد.
با توجه به اهمیت این مسئله، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز با انجام یک مطالعه، تاثیر مصرف پودر سفیده تخم‌مرغ را بر وضعیت کودکان دچار سوء تغذیه بررسی کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد که پودر سفیده تخم مرغ باعث افزایش وزن در کودکان مورد مطالعه می‌شود.
نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان « بررسی اثر پروتئین سفیده تخم مرغ بر شاخص های آنتروپومتریک کودکان دچار سوء تغذیه» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و مریم اکرام زاده، افسانه احمدی،محمدرضا دهقانی،محمد جعفر دهزاد؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در انجام آن مشارکت داشتند.
منبع: ايسنا