گزارش آخرین وضعیت کووید – ۱۹ در جهان، ایران و زنجان

مرداد 24, 1400
9 بازدید

  گزارش آخرین وضعیت کووید – ۱۹ در جهان، ایران و زنجان منتشر شد. در این گزارش وضعیت رنگ‌بندی شهرستان‌های کشور، آخرین وضعیت واکسیناسیون در کشور، روند بستری و فوت در استان‌ها و … آمده است.   منبع: ايسنا

گزارش آخرین وضعیت کووید - ۱۹ در جهان، ایران و زنجان

  گزارش آخرین وضعیت کووید – ۱۹ در جهان، ایران و زنجان منتشر شد.

در این گزارش وضعیت رنگ‌بندی شهرستان‌های کشور، آخرین وضعیت واکسیناسیون در کشور، روند بستری و فوت در استان‌ها و … آمده است.

 

منبع: ايسنا