گزارش‌های ساختگی دستگاه‌ها کمکی به تحقق شعار سال نمی‌کند

مهر 8, 1400
91 بازدید

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر قرار باشد ما سالها را نامگذاری کنیم، اما دستگاه‌ها با گزارش‌های ساختگی خود وضعیت را خوب نشان دهند و مردم همچنان در صف مرغ باشند یعنی عملاً اتفاق خاصی نیفتاده است.  مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با برنامه «گفتگوی اقتصادی» درمورد چگونگی […]

گزارش‌های ساختگی دستگاه‌ها کمکی به تحقق شعار سال نمی‌کند

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر قرار باشد ما سالها را نامگذاری کنیم، اما دستگاه‌ها با گزارش‌های ساختگی خود وضعیت را خوب نشان دهند و مردم همچنان در صف مرغ باشند یعنی عملاً اتفاق خاصی نیفتاده است.

 مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با برنامه «گفتگوی اقتصادی» درمورد چگونگی تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها» صحبت کرد.
غضنفری به سه موضوع که در نامگذاری ها مورد غفلت مسئولان اجرایی قرار می گیرد اشاره کرد و گفت: موضوع اول سیستم و سامانه سنجش است که باید در کنار این نامگذاری ها وجود داشته باشد تا تحقق هدف نامگذاری شده را بررسی کند.
وی افزود: موضوع دوم، مشخص نشدن تکلیف دستگاه ها و تقسیم وظایف در تحقق شعار سال است و موضوع سوم هم عدم تبیین محدوده شعار در سطح کلان است.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت اظهارکرد: وقتی این سه موضوع مهم در کنار شعار سال محقق نمی شود یعنی نامگذاری سال صرفاً به یک آئین و مناسک تبدیل شده و فقط آن را احترام می کنیم.
غضنفری نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری را بسیار دقیق و متناسب با وضعیت کشور دانست و گفت: دستگاه های اجرایی ذیربط به ویژه دستگاه غیرحزبی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نامگذاری ها را به این سه موضوع مهم مجهز کند و یک گزارش کار هم در پایان هر سال ارائه دهد.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به چرایی ضرورت وجود یک سیستم سنجش برای تحقق شعار سال گفت: بسیاری از دستگاه ها گزارشات را دستکاری می کنند و عدد و رقم می سازند و به همین دلیل هم باید یک سامانه سنجش شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: باید بررسی کرد که آیا نامگذاری سال تأثیری بر نرخ رشد اقتصادی و بهتر شدن درآمد و معیشت مردم دارد یا خیر که البته در این چند سال وضعیت برعکس بوده و نرخ تورم از نرخ افزایش حقوقها بالاتر بوده و طبقه متوسط به طبقه فقیر و طبقه فقیر هم به زیر خط فقر کشیده شده اند.
غضنفری ادامه داد: اگر قرار باشد ما سالها را نامگذاری کنیم و دستگاه ها هم با گزارش های ساختگی خود وضعیت را خوب نشان دهند اما مردم همچنان در صف مرغ باشند یعنی عملاً اتفاق خاصی نیفتاده و موفق عمل نکردیم.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با توجه به اینکه مفاهیم کیفی و اقتصادی در جامعه همچون نرخ رشد اقتصادی و نرخ سرمایه گذاری به یک گفتمان معمول ترجمه و تفسیر نشده و همه مردم با آن آشنا نیستند.
غضنفری بودجه را از جمله ابزار دولت برای هدایت و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیشتر دانست و گفت: برای تبدیل سرمایه به تجهیزات تولید لازم است که دولت ریسک بلندمدت سرمایه گذاری را کاهش دهد و در بحث مجوزهای طاقت فرسا نیز اقدامی کند.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: دولت در سال «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی‌ها» باید شکست های بازار را که باعث کشیده شدن سرمایه ها به سمت چاله های بدبختی می شود به سمت قله های خوشبختی هدایت کند.
وی با اذعان به عقب ماندگی دولت در حقوق و دستمزدها و حقوق بازنشستگی و کسری بودجه گفت: به قدری شاهد کم کاری ها در سرمایه گذاری صندوق های وابسته به دولت هستیم که دیگر صندوق های پرثروتی نداریم.
غضنفری تصریح کرد: سوء مدیریت در سطوح مختلف معمولاً خودش را در شاخص های اقتصادی نشان می دهد اما ما فقط ظاهرسازی می کنیم و با تصمیمات بی فایده، عملاً معضلات به بحران تبدیل می شوند.
منبع:ایسنا