کلیه‌ روغن‌های غذایی دارای مُهر استاندارد “سالم” هستند

آذر 3, 1400
14 بازدید

در حالی که کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا است، وزارت بهداشت طی ارسال نامه‌ای اعتراضات خود را نسبت به تبلیغات یکی از شرکت‌های تولیدکننده روغن در زمینه غیر تراریخته بودن آنها اعلام کرد و در این راستا مرجع ملی ایمنی زیستی نیز با صدور بیانیه‌ای با انتقاد از پخش تبلیغاتی درباره روغن‌های تولیدی یکی […]

کلیه‌ روغن‌های غذایی دارای مُهر استاندارد "سالم" هستند

در حالی که کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا است، وزارت بهداشت طی ارسال نامه‌ای اعتراضات خود را نسبت به تبلیغات یکی از شرکت‌های تولیدکننده روغن در زمینه غیر تراریخته بودن آنها اعلام کرد و در این راستا مرجع ملی ایمنی زیستی نیز با صدور بیانیه‌ای با انتقاد از پخش تبلیغاتی درباره روغن‌های تولیدی یکی از شرکت‌ها، این تبلیغات در شرایط فعلی را موجب تشویش اذهان عمومی دانست و اعلام کرد: کلیـه روغـن‌های غذایی و مواد خوراکی و آشامیدنی اعـم از تراریختـه و غیرتراریختـه کـه دارای علامـت اسـتاندارد و نشـان سازمان غذا و دارو هستند، سالمند.

به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: «از ابتدای سال ۱۳۹۹ و در حالی که کشور با بحران بیماری همه‌گیـر کوویـد- ۱۹ (کرونـا) درگیـر بـوده است، شاهد تبلیغات گسترده روغن نبـاتی یکی از شرکتها قبـل و در میـان برنامـه‌هـای پرطرفـدار صـدا و سـیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت پخش تیزر و زیرنویس هسـتیم.

در ایـن تبلیغـات بـه مضـر بـودن محصـولات تراریخته به‌ویژه برای سلامت کودکان تاکید می‌شود. این در حالیست که سازمان بهداشـت جهـانی محصـولات تراریخته موجود در بازار را برای سلامت انسان مورد تایید قرار داده است. علاوه بر این وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی کشورمان نیز کلیه محصولات تراریخته وارداتی به کشور را مورد بررسی‌های دقیـق قـرار داده و سپس مجوز مصرف صادر می‌کند.

کلیه محصولات دارای مجوز مصرف در جمهوری اسلامی ایران دارای تاییدیـه از اتحادیه اروپایی و سابقه مصرف در این اتحادیه و بسیاری از کشورهای دیگر هستند. با توجه به اینکه در حـال حاضر تقریبا ۱۰۰ درصد روغن‌های حاصل از “ذرت”، “کلزا” و “سویا” در بازار جهانی تراریخته هستند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق بخشنامه شماره ۶۷۵/۵۴۷۸۹ مورخ ۱۷ شهریورماه سال ۱۳۹۷ کلیه تولیـدکننـدگان را مکلـف کرده است در صورت استفاده از این محصولات یا فرآورده‌های آن به اسـتناد تبصـره بنـد “چ” مـاده ۳۱ قـانون برنامه ششم توسعه الزاما مردم را از محصولات تراریخته مصرفی آگاه کنند.

مسئولیت تشخیص سلامت یا ضرر یک محصول و حتی تراریختگی یا عدم تراریختگی آن و همچنین اعـلام ایـن موارد، با شرکت‌ها و تبلیغات پرهزینه تجاری نیست؛ بلکه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این وزارتخانه نیز طی نامه شماره ۶۷۵/۴۰۷ مورخ ۶ فروردین ماه سال جاری مراتب اعتراض خود را از رویکرد این شرکت اعلام کرده و آن را مصداق تشویش اذهان معرفی کرده است.

بر اساس مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، تولیدکنندگان ملزم به درج تراریختگی محصول در بخش ترکیبات آن هستند و درج هر گونه عبارت و علامـت دیگـر از جملـه درج لوگـوی “غیرتراریخته” مستلزم کسب مجوز از شورای ملی ایمنی زیستی است. تا کنون ایـن شـورا مجـوزی جهـت درج هیچ گونه علامت یا لوگویی مبنی بر تراریختگی یا عدم تراریختگی محصولات را صادر نکرده است.

این شرکت در حالی به مضر بودن محصولات و روغن‌هـای تراریختـه تاکیـد دارد کـه برخـی از روغن‌های تولیدی این شرکت که در زمان انجام تبلیغات یاد شده در بازار وجود داشته‌اند، در بخـش ترکیبـات خود به تراریخته بودن آن اذعان شده است.

ضمن تاکید بر تراریخته بودن بسیاری از محصولات این شرکت و همه شرکت‌هایی که تولیداتشان از روغن‌های “ذرت”، “کلزا”، “پنبه دانه” و “سویا” استفاده می‌کننـد، تبلیغـات یـاد شده غیرمسئولانه و مصداق تجارت غیرمنصفانه و تشویش اذهان عمومی ارزیابی می‌شود.

ضمن تقدیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کادر شریف پرستاری که در اوج فداکاری در جهـاد بـا بیماری کرونا، رسیدگی به این موضوع مهم را نیز بر عهده تعویق نینداخته و پیگیر موضوع بوده است، از ریاسـت محترم قوه قضائیه درخواست رسیدگی به موضوع را داریم.

در خاتمه به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند که فارغ از تبلیغات تشویش آفرین این شرکت، کلیـه روغـن‌های غذایی و مواد خوراکی و آشامیدنی اعـم از تراریختـه و غیرتراریختـه کـه دارای علامـت اسـتاندارد و نشـان سازمان غذا و دارو هستند، سالم بوده و مردم می‌توانند با آسودگی خاطر از همه آنها اسـتفاده کننـد و مراقـب باشند که تبلیغات با هدف سودجویی بیشتر برخی شرکت‌ها در آنها تاثیر نگذاشته و اطمینان خـاطر خـود در مورد سلامت محصولات غذایی موجود در بازار مصرف به شرح یاد شده را از دست ندهند».

انتهای پیام

منبع:ایسنا