کتاب “تبریز ۱۴۰۰” منتشر شد

مرداد 18, 1400
46 بازدید

 کتاب “تبریز ۱۴۰۰” با محوریت مرور اقدامات و عملکرد شهرداری تبریز در دور پنجم (چهارسال اخیر) به چاپ رسید. سعید حاجی زاده، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز در این خصوص اظهار کرد: واقع بینی نیاز مبرم این روزهای ما است که باعث می شود گذشته را با تمام خوبی‌ها و بدی‌هایش ببینیم. […]

کتاب "تبریز ۱۴۰۰" منتشر شد

 کتاب “تبریز ۱۴۰۰” با محوریت مرور اقدامات و عملکرد شهرداری تبریز در دور پنجم (چهارسال اخیر) به چاپ رسید.

سعید حاجی زاده، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز در این خصوص اظهار کرد: واقع بینی نیاز مبرم این روزهای ما است که باعث می شود گذشته را با تمام خوبی‌ها و بدی‌هایش ببینیم.

وی ادامه داد: این واقع بینی است که باعث می‌شود دستاوردها را با رویکردی مقایسه‌ای از چشم بگذرانیم و بدانیم تاکنون چه مسیری با چه کیفیتی طی شده و برای به ثمر رساندن نهال‌های کاشته شده، چه مسیری برای آیندگان در پیش است.

وی با بیان این‌که کتاب تبریز ۱۴۰۰ همین رویکرد را در پیش گرفته است، تصریح کرد: از مهم ترین وجوه تمایز این کتاب، در نظر گرفتن بازه ای چهارساله به جای یک ساله است؛ چراکه اقدامات شورا و شهرداری تبریز در دور پنجم، رویکردی برنامه محور داشته است.

حاجی زاده هم‌چنین دومین شاخصه این کتاب را پرداختن به رویکردهای اساسی و فعالیت‌های تاثیرگذار به جای طرح رویدادها عنوان کرد و افزود: در کتاب حاضر تلاش شده به جای تمرکز بر فعالیت‌های روزمره مناطق و سازمان‌ها، به رویکردها، دستاوردها و اقدامات اساسی شهرداری تبریز در حوزه‌های مختلف توجه شود.

وی اتخاذ رویکرد تحلیلی را دیگر ویژگی بارز کتاب تبریز ۱۴۰۰ توصیف کرد و گفت: در این کتاب سعی شده است با استفاده از داده‌های آماری و بر اساس شاخص‌های کیفی و نیز کمی، عملکرد شهرداری مورد بررسی قرار گیرد که در نظر گرفتن آن می‌تواند در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بر زندگی شهروندان اثرگذار باشد.

به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، کتاب تبریز ۱۴۰۰ در ۴۹۱ صفحه نگارش، طراحی و چاپ شده و دارای ۱۸ فصل است. عمارت شیشه‌ای، آبادشهر، قونقا، باغ شهر، راه شهر، سامان شهر، تبریز تمیز، کهن شهر، بام تبریز، فیروزه جهان اسلام، پایتخت تشیع، آینه خدمت، تبریز ۲۰۱۸، تبریز چشم نواز، تبریز پیشتاز، بحران کرونا، شهر الکترونیک و شهردار شهرساز فصول کتاب تبریز ۱۴۰۰ بوده که توسط اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز تهیه، طراحی و چاپ شده است.

منبع: ايسنا