کاهش ۱۱ درصدی آمار ورودی زندان‌ها در سال ۹۹

مرداد 18, 1400
38 بازدید

رئیس سازمان زندان‌ها از کاهش ۱۱ درصدی آمار ورودی زندان‌ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ خبر داد. محمدمهدی حاج محمدی در توییتر نوشت: ‏افزایش بی‌سابقه مرخصی‌ و عفو زندانیان در دوران تحول، موجب نگرانی از افزایش احتمال ارتکاب انواع جرائم شده بود کاهش ۱۱ درصدی آمار ورودی زندان‌ها در سال ۹۹ نسبت به […]

کاهش ۱۱ درصدی آمار ورودی زندان‌ها در سال ۹۹

رئیس سازمان زندان‌ها از کاهش ۱۱ درصدی آمار ورودی زندان‌ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ خبر داد.

محمدمهدی حاج محمدی در توییتر نوشت:
‏افزایش بی‌سابقه مرخصی‌ و عفو زندانیان در دوران تحول، موجب نگرانی از افزایش احتمال ارتکاب انواع جرائم شده بود
کاهش ۱۱ درصدی آمار ورودی زندان‌ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حاکی از اینست که شیوه‌های دقیق و عمیق اصلاح و تربیت مددجویان و اعمال هدفمند حبس و ارفاقات قانونی، حتما موثراست.
منبع:ايسنا