کاندیداهای معترض دوچرخه سواری باز هم رد صلاحیت شدند

آذر 4, 1400
10 بازدید

صلاحیت مدیریتی کاندیداهای معترض انتخابات دوچرخه سواری در جلسه تجدید نظر هم تایید نشد. به گزارش ایسنا، برای انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری، 16 نفر کاندیدا شد بودند که از این میان صلاحیت مدیریتی تنها پنج نفر تایید شد. 7 نفر اعتراض کرده بودند که  جلسه تجدید نظر تشکیل شد و  اما هیچ کدام تایید نشدند […]

کاندیداهای معترض دوچرخه سواری باز هم رد صلاحیت شدند

صلاحیت مدیریتی کاندیداهای معترض انتخابات دوچرخه سواری در جلسه تجدید نظر هم تایید نشد.

به گزارش ایسنا، برای انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری، 16 نفر کاندیدا شد بودند که از این میان صلاحیت مدیریتی تنها پنج نفر تایید شد.

7 نفر اعتراض کرده بودند که  جلسه تجدید نظر تشکیل شد و  اما هیچ کدام تایید نشدند و در نام  ارسالی به فدراسیون عنوان شده محسن سلگی انصراف داده و بقیه نفرات هم به دلیل کامل نبودن مدارک، مجددا تایید نشده‌اند.

در نهایت همان پنج نفر اول وارد مرحله بعد شدند تا صلاحیت آنها توسط دستگاه های نظارتی تایید شود.

محمود رشیدی، نوربخش عسگری، حامد جولایی، عبدالرحمان قاسمی، سیدرضا میرابوطالبی کاندیدای انتخابات دوچرخه سواری هستند.

انتهای پیام