چین می‌گوید با قانون و حکمرانی از حقوق سیاسی و مدنی حفاظت می‌کند

مرداد 21, 1400
51 بازدید

دفتر اطلاع‌رسانی شورای دولتی چین در گزارشی اعلام کرد، چین در روند ایجاد یک جامعه نسبتا مرفه از همه لحاظ، اقدامات جدی را برای حفاظت از حقوق سیاسی و مدنی با قانون و حکمرانی انجام داده‌ است.  به نقل از خبرگزاری شینهوا، این گزارش تحت عنوان “رفاه نسبی از همه لحاظ: نقطه عطفی دیگر در […]

چین می‌گوید با قانون و حکمرانی از حقوق سیاسی و مدنی حفاظت می‌کند

دفتر اطلاع‌رسانی شورای دولتی چین در گزارشی اعلام کرد، چین در روند ایجاد یک جامعه نسبتا مرفه از همه لحاظ، اقدامات جدی را برای حفاظت از حقوق سیاسی و مدنی با قانون و حکمرانی انجام داده‌ است.

 به نقل از خبرگزاری شینهوا، این گزارش تحت عنوان “رفاه نسبی از همه لحاظ: نقطه عطفی دیگر در حقوق بشر چین” توسط دفتر اطلاع‌رسانی شورای دولتی چین منتشر شد.

در این گزارش دولتی آمده است: حزب کمونیست و دولت چین یک فلسفه توسعه‌ای مردم محور را دنبال کرده‌اند و اقدامات جدی و عملی را برای توسعه دموکراسی مردم، حفظ عدالت و برابری اجتماعی و همچنین تضمین برخورداری مردم از آزادی و حقوق اساسی توسط قانون  را اتخاذ کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: چین جایگاه اساسی مردم را تضمین می‌کند و حقوق دموکراتیک مردم را توسعه می‌دهد. چین با اجرای روندهای انتخابات دموکراتیک منظم، پیشبرد مداوم دموکراسی مشورتی سوسیالیستی، ارتقای خودمختاری در سطح جامعه و حفاظت از حقوق مطلع بودن، مشارکت و بیان دیدگاه‌ها و نظارت بر اعمال قدرت این کار را انجام می‌دهد.

درخصوص حفاظت از حقوق شخصی، این گزارش بر تلاش‌های چین برای احترام گذاشتن و حفاظت از آزادی شخصی، تسهیل تحرک مردم، حفظ اطلاعات شخصی و حریم خصوصی با قانون و حفاظت از حقوق قانونمند و منافع بازداشت‌شدگان و زندانیان تاکید کرد.

در این گزارش آمده است: چین همچنین اهمیت بسیاری برای حفاظت از حقوق مالکیت فردی قائل است و آن را با رعایت عدالت به عنوان اصل اساسی بهبود می‌بخشد. این امر ضمانت قانونی را برای بهینه‌سازی محیط کسب و کار و تقویت حمایت از حقوق مالکیت معنوی فراهم کرده است.

براساس این گزارش، چین همچنین با پیشبرد مداوم اصلاحات قضایی، ارتقای حفاظت از پرسنل قضایی برای اجرای وظایف‌شان و همچنین حفاظت و جبران اشتباهات قضایی، ضمانت قضایی برای حقوق بشر را تقویت کرده است.

بعلاوه، چین همچنین حفاظت از حقوق قانون‌گذاران را تقویت کرده، شفافیت در اجرای عدالت را افزایش داده و سیستم کمک قانونی را بهبود بخشیده است.

در این گزارش آمده است: چین همچنین برنامه‌های ملموسی را برای حفاظت از آزادی عقاید مذهبی اتخاذ کرده است.

منبع: ايسنا