پیکار فرنگی‌کاران جوان خوزستانی در مسابقات جهانی

مرداد 24, 1400
12 بازدید

 چهار فرنگی‌کار خوزستانی برای مسابقات قهرمانی کشتی جوانان جهان به عضویت تیم‌ملی درآمدند. سعید اسماعیلی، ایمان محمدی، دانیال سهرابی و محمد ناقوسی از خوزستان در رقابت های قهرمانی کشتی فرنگی جوانان جهان به روی تشک می روند. به گزارش ایسنا، میرحسین قیطاسی و عزیز ناقوسی نیز به عنوان مربی از خوزستان در این مسابقات حضور دارند. […]

پیکار فرنگی‌کاران جوان خوزستانی در مسابقات جهانی

 چهار فرنگی‌کار خوزستانی برای مسابقات قهرمانی کشتی جوانان جهان به عضویت تیم‌ملی درآمدند.

سعید اسماعیلی، ایمان محمدی، دانیال سهرابی و محمد ناقوسی از خوزستان در رقابت های قهرمانی کشتی فرنگی جوانان جهان به روی تشک می روند.

به گزارش ایسنا، میرحسین قیطاسی و عزیز ناقوسی نیز به عنوان مربی از خوزستان در این مسابقات حضور دارند.

مسابقات کشتی جوانان جهان از ۲۹ مردادماه به مدت سه روز در روسیه برگزار خواهد شد.

منبع: ايسنا