پیش بینی برداشت ۳۴ هزار تن انار از باغات استان کرمان

مهر 18, 1400
18 بازدید

 مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان از پیش بینی برداشت ۳۴ هزار تن محصول انار از ۳۰۹۳ هکتار باغات استان در سال جاری خبر داد. «لطفعلی زاده» امروز با بیان این مطلب اظهار کرد: بیشترین سطح زیرکشت باغات انار در استان، مربوط به کرمان و بافت و کمترین سطح زیرکشت متعلق به شهرستان بردسیر […]

پیش بینی برداشت ۳۴ هزار تن انار از باغات استان کرمان

 مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان از پیش بینی برداشت ۳۴ هزار تن محصول انار از ۳۰۹۳ هکتار باغات استان در سال جاری خبر داد.

«لطفعلی زاده» امروز با بیان این مطلب اظهار کرد: بیشترین سطح زیرکشت باغات انار در استان، مربوط به کرمان و بافت و کمترین سطح زیرکشت متعلق به شهرستان بردسیر است.

وی افزود: محصول برداشتی از باغات انار به داخل استان و استان های همجوار ارسال می شود.

لطفعلی زاده بیان کرد: برداشت انار در استان کرمان از اوایل شهریور با ارقام زودرس شروع شده و تا اواخر مهرماه با ارقام دیررس پایان می یابد.

منبع: ايسنا