پژوهشکده «مطالعات راهبردی هسته‌ای» تأسیس می‌شود

شهریور 4, 1400
27 بازدید

شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه شماره ۹۴۵ خود در تاریخ ۱۱ مردادماه سال جاری، موافقت اصولی نسبت به ایجاد پژوهشکده «مطالعات راهبردی هسته‌ای» ذیل پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران را صادر کرد. به منظور تحقق بخشی وظایف و مأموریت‌های پژوهشگاه علوم و فنون […]

پژوهشکده «مطالعات راهبردی هسته‌ای» تأسیس می‌شود

شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه شماره ۹۴۵ خود در تاریخ ۱۱ مردادماه سال جاری، موافقت اصولی نسبت به ایجاد پژوهشکده «مطالعات راهبردی هسته‌ای» ذیل پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران را صادر کرد.

به منظور تحقق بخشی وظایف و مأموریت‌های پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای در پشتیبانی از مجموعه صنعت هسته‌ای کشور، موافقت اصولی ایجاد پژوهشکده «مطالعات راهبردی هسته‌ای» با سه گروه پژوهشی «سیاست پژوهی و آینده‌نگاری صنعت هسته‌ای»، «مطالعات حقوق هسته‌ای و کنوانسیون‌های بین‌المللی» و «مطالعات اقتصادی و اجتماعی صنعت هسته‌ای» از شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ شد.
از جمله وظایف و مأموریت‌های این پژوهشکده انجام مطالعات «آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری فناوری هسته‌ای»، «مطالعه در حوزه حقوق هسته‌ای و کنوانسیون‌ها و نهاده‌ای بین‌المللی»، «مطالعات اقتصادی حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش صنعت هسته‌ای و نظام مالی تأمین مالی توسعه فناوری و نوآوری هسته‌ای»، «سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری هسته‌ای»، «مطالعات توسعه پایدار صنعت هسته‌ای» و «تدوین اسناد راهبردی موردنیاز بخش‌های مختلف صنعت هسته‌ای» است.
شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین موافقت اصولی با ایجاد «مرکز مهندسی مواد» ذیل پژوهشگاه به عمل آورد. این مرکز دارای گروه‌های پژوهشی «آزمون‌های مواد»، «طراحی مواد و مهندسی ساخت» و «فرسودگی و آنالیز تخریب» خواهد بود.

منبع:ایسنا