پژمانفر:با شتاب دادن به موضوع رونق تولید از بحران های اقتصادی عبور کنیم

آبان 26, 1400
9 بازدید

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عبور از بحران اقتصادی کشور را مستلزم جدی گرفتن عنوان انتخابی جهش تولید برای سال جدید عنوان کرد و گفت: رونق تولید باید با جهش و شتاب حرکت کند تا بتوانیم کشور را از بحران های ایجاد شده نجات دهیم. نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به عنوان  […]

پژمانفر:با شتاب دادن به موضوع رونق تولید از بحران های اقتصادی عبور کنیم

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عبور از بحران اقتصادی کشور را مستلزم جدی گرفتن عنوان انتخابی جهش تولید برای سال جدید عنوان کرد و گفت: رونق تولید باید با جهش و شتاب حرکت کند تا بتوانیم کشور را از بحران های ایجاد شده نجات دهیم.

نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به عنوان  انتخابی «جهش تولید» برای سال جدید از سوی مقام معظم رهبری، درباره چگونگی تحقق این شعار و موانع سر راه این موضوع گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری مسائل مختلف کشور را رصد می‌کنند ریل گذاری اصلی مسیر کشور هم بر اساس فرمایشات ایشان انجام می شود، ما نیز در هر مقطعی که این مسیر را صحیح و با توجه به فرمایشات ایشان طی کردیم، توانستیم کشور را از تهدید های پیش رو نجات داده و فرصتی را در مقابل مسائل ایجاد کنیم؛ اما در هر مقطعی هم به این ریل گذاری ها بی توجهی شده به تبع آسیب آن را شاهد بودیم.

وی افزود:د ر همین راستا امسال یازدهمین سال  است که رهبری معظم انقلاب به مسائل حوزه اقتصادی و ابعاد آن پرداختند؛ در این مدت و درباره رونق تولید به واسطه فرمایشات ایشان و انگشت اشاره ای که به سمت تولید بردند فضای کشور مقداری به سمت تولید پیش رفت، اگرچه هنوز سرعت دراین زمینه بسیار کند است، اگر می خواهیم از بحران های اقتصادی عبور کنیم باید به موضوع رونق تولید توجه کنیم؛ همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند مردم هنوز موضوعاتی چون اشتغال و خروج از بحران های اقتصادی را در زندگی خود احساس نکردند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: موضع رونق تولید باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد؛ امسال هم این رونق باید با جهش و شتاب حرکت کند تا بتوانیم در این رقابت تنگاتنگی که در عرصه اقتصادی در جهان وجود دارد، به سوی پیشرفت قدم برداشته و کشور را از بحران های ایجاد شده نجات دهیم.

پژمانفر تاکید کرد: این مهم محقق نخواهد شد، مگر اینکه موانع تولید را برطرف کنیم، عواملی که در حوزه مسائل مالیاتی، بیمه، بانک ها و قوانین و آیین نامه های  دست و پاگیر تولید را کند کرده و اقتصاد را با چالش روبه رو کرده باید توسط مجلس در امر قانون گذاری و توسط دولت در حوزه اصلاح آیین نامه ها مورد توجه قرار گیرد تا گام های موثری  دراین‌باره برداشته شود.

وی اضافه کرد:امیدواریم موضوع جهش و شتاب تولید و رفع این موانع جدی گرفته شود و با نگاه به ظرفیت داخل کشور برای حل مسائل مردم قدم برداریم؛ امیدواریم در این فرصت باقی مانده برای دولت و در این فرصتی که مجلس یازدهم در حال شکل گیری است  با نگاه به داخل  کشور و با توجه به مسئله رونق  تولید و جهش و شتاب در این عرصه مسائل را حل کنیم.

انتهای پیام

منبع:ایسنا