پویشی برای کمک به زندگی بهتر معلولان

مهر 8, 1400
172 بازدید

 مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: از هم استانی‌ها درخواست داریم تا به پویش «من حامی بهزیستی هستم» بپیوندند و بهزیستی و مراکز غیردولتی تحت نظارت را جهت تهیه بسته های غذایی و ارزاق ضروری خانواده های نیازمند تحت پوشش و مراکز نگهداری معلولان و فرزندان که با مشکلات مالی مواجه هستند را یاری کنند […]

پویشی برای کمک به زندگی بهتر معلولان

 مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: از هم استانی‌ها درخواست داریم تا به پویش «من حامی بهزیستی هستم» بپیوندند و بهزیستی و مراکز غیردولتی تحت نظارت را جهت تهیه بسته های غذایی و ارزاق ضروری خانواده های نیازمند تحت پوشش و مراکز نگهداری معلولان و فرزندان که با مشکلات مالی مواجه هستند را یاری کنند تا بتوانیم خدمات بهتری به جامعه هدف ارائه کنیم.

علی عرب نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در روز برات سال گذشته ۱۶۲ میلیون تومان کمک های مردمی جمع آوری شد، گفت: از مردم نوع دوست و خیر استان می خواهیم تا به پویش «من حامی بهزیستی هستم» بپیوندند و در راستای تهیه بسته‌های غذایی، البسه و لوازم ضروری زندگی نیازمندان تحت حمایت بهزیستی کمک کنند.

وی در خصوص کمک‌های جمع آوری شده در روز برات سال ۱۳۹۹ به نفع مراکز و موسسات غیر انتفاعی تحت نظارت بهزیستی اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی در روز برات مشارکت‌هایی به نفع بهزیستی استان داشتند و کمک های خیرخواهانه خود را در این روز به موسسات و مراکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی استان برای شادی روح امواتشان اهدا کردند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به جمع آوری ۱۶۲ میلیون تومان کمک مردمی در روز برات بیان کرد: باعنایت به لغو مراسم حضوری در مزار اموات و درگذشتگان در روز برات امسال نیز همچون سال گذشته بدلیل پایدار بودن شرایط کرونایی، مردم استان رغبت بیشتری به کمک‌های نقدی به مراکز تحت پوشش بهزیستی نشان دادند و ۵۴ میلیون تومان کمک نقدی و ۱۰۸ میلیون تومان کمک غیرنقدی به مؤسسات و مراکز تحت پوشش بهزیستی استان اهدا کردند.

وی بیان کرد: حدود ۸۰ درصد کمک‌های نقدی و بیش از ۵۰ درصد کمک‌های غیر نقدی جمع آوری شده در روز برات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و بیشترین کمک‌های جمع آوری شده در روز برات مربوط به شهرستان بیرجند است.

عرب نژاد اظهار کرد: از هم استانی‌ها درخواست داریم تا به پویش «من حامی بهزیستی هستم» بپیوندند و بهزیستی و مراکز غیردولتی تحت نظارت را جهت تهیه بسته های غذایی و ارزاق ضروری خانواده های نیازمند تحت پوشش و مراکز نگهداری معلولان و فرزندان که با مشکلات مالی مواجه هستند را یاری کنند تا بتوانیم خدمات بهتری به جامعه هدف ارائه کنیم.

وی با اشاره به اینکه کمک‌های جمع آوری شده در روز برات برای کمک به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی هزینه می‌شود، افزود: مراکز بهزیستی و مؤسستات خیریه استان کمک های جمع آوری شده در روز برات را برای تهیه بسته های غذایی، پوشاک، ارزاق، پک بهداشتی و مواد ضدعفونی‌کننده هزینه می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۱۲۰ هزار نفر از خدمات بهزیستی استفاده می‌کنند و ۲۶ هزار نفر نیز تحت پوشش بهزیستی استان هستند، تصریح کرد: کمک‌های جمع آوری شده در روز برات امسال جهت مراکز نگهداری معلولان جسمی حرکتی، ذهنی و اعصاب و روان، نگهداری فرزندان دختر و پسر بی سرپرست و بدسرپرست که نگهداری آن ها به بهزیستی واگذار شده و همچنین معلولان سرپرست و زنان سرپرست خانوار نیازمند و رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان با نظارت بهزیستی هزینه می‌شود.

عرب نژاد گفت: از مردم نوع دوست و خیر خراسان جنوبی درخواست داریم تا با توجه به مسائل پیش آمده و لزوم عدم مراجعه ی حضوری مردم به موسسات و مراکز جهت تحویل کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به صورت غیرحضوری از خانه به شماره حساب ۴۱۸۰۰۳۴۵۴۱۹۴۷۶۹۶ بانک مرکزی و شماره کارت بانک مرکزی ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۹۹۳۹۴۴۸ برای تهیه اقلام ضروری مراکز و توانخواهان نیازمند جامعه هدف بهزیستی واریز کنند.

منبع:ایسنا