ویدئو / تجمع افغانستانی‌های مقیم قم در پی تحولات کابل

مرداد 25, 1400
13 بازدید

در پی اتفاق‌ها و تحولات اخیر در افغانستان، بویژه تصرف کابل توسط نیروهای طالبان، جمعی از مردم افغانستانی‌های مقیم شهر قم، صبح دوشنبه (۲۵ مرداد) در این شهر تجمع کردند و خواستار حمایت جهانی از افغانستان و شهروندان آن شدند.

در پی اتفاق‌ها و تحولات اخیر در افغانستان، بویژه تصرف کابل توسط نیروهای طالبان، جمعی از مردم افغانستانی‌های مقیم شهر قم، صبح دوشنبه (۲۵ مرداد) در این شهر تجمع کردند و خواستار حمایت جهانی از افغانستان و شهروندان آن شدند.