ویدئو / افتتاح مرکز تجمیعی واکسیناسیون در پارک بعثت

مرداد 23, 1400
42 بازدید

مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا عصر سه شنبه ۲۳ مرداد در پارک بعثت تهران افتتاح شد. در این مراسم علیرضا زالی – فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران -، مهدی چمران – رئیس شورای شهر تهران – و برخی از اعضای شورای شهر در سوله مدیریت بحران منطقه ۱۶ حضور داشتند.

مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا عصر سه شنبه ۲۳ مرداد در پارک بعثت تهران افتتاح شد. در این مراسم علیرضا زالی – فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران -، مهدی چمران – رئیس شورای شهر تهران – و برخی از اعضای شورای شهر در سوله مدیریت بحران منطقه ۱۶ حضور داشتند.