وضعیت واکسیناسیون در زندان های کشور

مرداد 25, 1400
28 بازدید

سخنگوی سازمان غذا و دارو وضعیت واکسیناسیون کرونا در زندان ها را توضیح داد.   دکتر کیانوش جهانپور درباره روند انجام واکسیناسیون علیه کرونا در زندان های کشور، گفت: واکسیناسیون زندان بیشتر از ۵۰ در صد انجام شده است. به طوری که تزریق واکسن دوز اول به میزان ۵۰ درصد در در کل زندان های […]

وضعیت واکسیناسیون در زندان های کشور

سخنگوی سازمان غذا و دارو وضعیت واکسیناسیون کرونا در زندان ها را توضیح داد.

  دکتر کیانوش جهانپور درباره روند انجام واکسیناسیون علیه کرونا در زندان های کشور، گفت: واکسیناسیون زندان بیشتر از ۵۰ در صد انجام شده است. به طوری که تزریق واکسن دوز اول به میزان ۵۰ درصد در در کل زندان های کشور انجام شده است.

وی افزود: در عین حال تزریق دوز اول واکسن کرونا در زندان های البرز  تمام و نوبت دوم شروع واکسیناسیون در آن ها آغاز شده است.

منبع: ايسنا