واگذاری ۲ کرسی زبان فارسی خارج از کشور به دانشگاه چمران اهواز

مهر 8, 1400
197 بازدید

 رئیس مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز (آزفا) با اشاره به اجرای طرح برگزاری کرسی‌های زبان فارسی خارج از کشور توسط وزارت علوم، گفت: دانشگاه شهید چمران اهواز به دلیل فعالیت‌هایی که در سال گذشته انجام داده است از نظر وزارت علوم به عنوان یکی از دانشگاه‌های فعال در این حوزه انتخاب […]

واگذاری ۲ کرسی زبان فارسی خارج از کشور به دانشگاه چمران اهواز

 رئیس مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز (آزفا) با اشاره به اجرای طرح برگزاری کرسی‌های زبان فارسی خارج از کشور توسط وزارت علوم، گفت: دانشگاه شهید چمران اهواز به دلیل فعالیت‌هایی که در سال گذشته انجام داده است از نظر وزارت علوم به عنوان یکی از دانشگاه‌های فعال در این حوزه انتخاب شده و قرار است از سوی وزارت علوم کرسی‌های زبان فارسی دو کشور به دانشگاه شهید چمران اهواز واگذار شود.

داود پورمظفری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قرار است از سوی وزارت علوم کرسی‌های زبان فارسی دو کشور به دانشگاه شهید چمران اهواز واگذار شود. این طرح از سوی وزارت علوم اجرا می‌شود و آن دسته از دانشگاه‌هایی که زبان فارسی را به غیر فارسی‌زبانان آموزش می‌دهند، در اجرای طرح شرکت خواهند کرد.

وی افزود: در مرحله اول ۱۰ دانشگاه سطح کشور انتخاب شده‌اند که حدود ۲۰ کرسی توسط این دانشگاه‌ها در خارج از کشور برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز (آزفا) با بیان اینکه در مرحله بعد دانشگاه‌های دیگر نیز وارد این طرح خواهند شد، گفت: در کرسی‌های زبان فارسی خدمات آموزشی زبان فارسی ارائه می‌شود. دانشگاه شهید چمران اهواز به دلیل فعالیت‌هایی که در سال گذشته انجام داده است از نظر وزارت علوم به عنوان یکی از دانشگاه‌های فعال در این حوزه انتخاب شده است. احتمالاً این دو کرسی در یک کشور اروپایی و یک کشور عربی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد.

منبع:ایسنا