واکسیناسیون افراد۱۲سال به بالا – کرمان

مهر 18, 1400
18 بازدید

 درجدیدترین مرحله‌ی واکسیناسیون گروه‌های مختلف مردم برضد بیماری کرونا، تزریق واکسن به گروه‌های سنی ۱۲سال به بالابرای دانش آموزان درکرمان آغاز شده است. منبع: ايسنا

واکسیناسیون افراد۱۲سال به بالا - کرمان

 درجدیدترین مرحله‌ی واکسیناسیون گروه‌های مختلف مردم برضد بیماری کرونا، تزریق واکسن به گروه‌های سنی ۱۲سال به بالابرای دانش آموزان درکرمان آغاز شده است.

منبع: ايسنا