همکاری نزدیک سفارت خانه های ایران و ژاپن برای اهدای واکسن

مرداد 21, 1400
4 بازدید

سفارت ژاپن در تهران اعلام کرد؛ دولت ها و سفارت خانه های دو کشور ایران و ژاپن همکاری نزدیکی برای اهدای واکسن ها با یکدیگر داشته اند.  سفارت ژاپن در تهران در صفحه رسمی خود در توییتر در پی انتقادات زالی  فرمانده ساد کرونا تهران نوشت:  «‏دولت های ژاپن و ایران و سفارتخانه های هر […]

همکاری نزدیک سفارت خانه های ایران و ژاپن برای اهدای واکسن

سفارت ژاپن در تهران اعلام کرد؛ دولت ها و سفارت خانه های دو کشور ایران و ژاپن همکاری نزدیکی برای اهدای واکسن ها با یکدیگر داشته اند.

 سفارت ژاپن در تهران در صفحه رسمی خود در توییتر در پی انتقادات زالی  فرمانده ساد کرونا تهران نوشت:  «‏دولت های ژاپن و ایران و سفارتخانه های هر دو کشور از نزدیک همکاری نمودند تا این این اهدای واکسن ها محقق گردد. ما صمیمانه امیدواریم که این اهدای واکسن ها به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در ایران و تقویت روابط بین دو کشور کمک کند» .

براساس این گزارش، زالی فرمانده ستاد کرونا تهران روز گذشته نسبت به تامین واکسن انتقاداتی را به دستگاه دیپلماسی وارد کرده و گفته بود: سفیران ما در کشورهای خارجی به دنبال تامین واکسن نبودند، با سفیر ژاپن صحبت کردم و گفت که اصلا سفیر ایران دنبال واکسن نیامده است، این چه دیپلماسی است؟
منبع: ايسنا