همراهی بندر بوشهر با پویش ساعت زمین

مهر 8, 1400
39 بازدید

بندر بوشهر نیز در شب شنبه هفتم فروردین ساعت هشت و نیم شب در رویداد ساعت زمین با جهان همراه شد. صادق پورسالم؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوشهر گفت: رویداد ساعت زمین می خواهد به صورت نمادین در طول یک ساعت، به ساکنان زمین یادآوری کند که زمین نیز حق حیات دارد و […]

همراهی بندر بوشهر با پویش ساعت زمین

بندر بوشهر نیز در شب شنبه هفتم فروردین ساعت هشت و نیم شب در رویداد ساعت زمین با جهان همراه شد.

صادق پورسالم؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوشهر گفت: رویداد ساعت زمین می خواهد به صورت نمادین در طول یک ساعت، به ساکنان زمین یادآوری کند که زمین نیز حق حیات دارد و باید نسبت به آن مسئولیت و تعهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: بی شک هدف اصلی در این برنامه حفاظت از محیط زیست و حفظ زمین است و یکی از مهمترین راه های رسیدن به حفظ زمین، فرآیند بهینه سازی مصرف انرژی مستتر در اجرای این رویداد است.

در ادامه ایمان چارکی؛ معاون خدمات شهری شهرداری بوشهر نیز رویداد ساعت زمین را گرامی داشت و گفت: رویداد ساعت زمین به انسانها یادآوری می کند که زمین به عنوان جایگاه اصلی زیست آنها باید حفظ شود و از همین رو در این رویداد نمادین به حفظ منابع انرژی تاکید دارد و بتوانیم برای نسل‌های آینده حفظ و منتقل نماییم.

در اجرای این رویداد شبکه سمن های محیط زیستی استان بوشهر، انجمن حیات سبز لیان و برخی دیگر از تشکل‌های غیردولتی نیز مشارکت داشتند.

علاوه بر شهروندان و دوستداران محیط زیست بیش از ۱۰۰ سازمان به رویداد ساعت زمین پیوسته و با آن همراهی کردند. همچنین صنایع و شهرداری ها نیز با مشارکت در این پویش بزرگ محیط زیستی، حساسیت و علاقه خود نسبت به حفاظت از زمین را نشان دادند.

منبع:ایسنا