نگاه وزیر ارشاد پیشنهادی به وضعیت حال حاضر موسیقی و ارائه برنامه‌ها

مرداد 25, 1400
4 بازدید

عکس تزیینی است وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار برنامه‌های خود برای ارائه به مجلس، در این مسیر تکالیف کمی معاونت هنری در حوزه موسیقی در سال ۱۴۰۰ را ترسیم کرد.  برنامه‌های محمدمهدی اسماعیلی ـ وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم ـ در ۸۳ صفحه تدوین شده که در […]

نگاه وزیر ارشاد پیشنهادی به وضعیت حال حاضر موسیقی و ارائه برنامه‌ها
عکس تزیینی است

وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار برنامه‌های خود برای ارائه به مجلس، در این مسیر تکالیف کمی معاونت هنری در حوزه موسیقی در سال ۱۴۰۰ را ترسیم کرد.

 برنامه‌های محمدمهدی اسماعیلی ـ وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم ـ در ۸۳ صفحه تدوین شده که در حوزه‌های مختلف به تشریح وضعیت موجود و همچنین تعریف برنامه‌ها و پیش‌بینی‌ در سال ۱۴۰۰ پرداخته است.

در این برنامه در توضیح وضعیت کنونی موسیقی موارد زیر ذکر شده است:

ـ افزایش هولناک ورود گروه های خارجی؛ ایجاد فضای غالب برای گونه های وارداتی با حمایت برخی سفارت خانه‌های بیگانه

– عدم حمایت جدی از موسیقی شریف اقوام و موسیقی ردیف دستگاه ایران

– اعطای مجوز به گونه های ضدتبلیغ موسیقی غربی به ویژه راک و متال

– ایجاد انحصار در خانه ی موسیقی به عنوان مهم ترین مرکز تولید بحران

– عدم حضور هنرمندان متعهد و انقلابی در شوراهای موسیقی

– عدم نظارت بر آموزشگاه‌های موسیقی

– اعطای مجوز فعالیت به هنرمندان ایرانی ضدارزش ساکن خارج از کشور

– برگزاری رویدادهایی منجر به احیای هنر و هنرمندان پیش از انقلاب اسلامی

– اعطای مجوز به گروه های موسیقایی و یا خوانندگان ترکیه ای (که توسط جریان فاسد تهیه کنندگان حاکم بر موسیقی کشور در حال پیگیری است)

– غالب شدن شبکه فاسدی از تهیه کنندگان بر موسیقی کشور که به راستی علاوه بر ایجاد احساس نیاز کاذب، در فرسایش زبان فارسی و تغییر گنجینه ی واژگان مخاطبین، از بسیاری محرمات و ادبیات مبتذل نیز قبح زدایی کرده و می‌کنند.

در توضیح برنامه‌های پیشنهادی در حوزه موسیقی نیز آورده شده است:

– ضرورت تدوین سند راهبردی موسیقی ملی ایرانی با هدف صیانت از فرهنگ بومی و نشر ظرفیت موسیقی اصیل ایرانی و مقابله با هجمه ی موسیقی غربی در حوزه معنا و محتوا

– بهینه سازی و فعال سازی خانه موسیقی ایران بر اساس ضروریات زیر:

* ضرورت شکل گیری ظرفیت جدید مرکب از خانه شعر و ادبیات و خانه موسیقی ایران و سیاستگذاری در راستای فعال سازی موسیقی بومی و متناسب با هویت و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی

* برنامه ریزی هدفمند جهت ذائقه سازی مثبت در بین آحاد جامعه

* قاعده مندسازی مرجع شدن خوانندگان بر اساس ضوابط طراحی شده از طریق اعطای مجوز و فعال نمودن ظرفیت‌های حمایتی

* نظام مند نمودن ضوابط حاکم بر اجرای کنسرت‌ها

* توجه و اهتمام بر توزیع مناسب و هدفمند بودجه و اعتبارات در حوزه موسیقی سنتی، پاپ و …

ـ انجام پژوهش‌های فرهنگی با هدف ترویج موسیقی اصیل با محتوای سازنده و مفید

ـ راه اندازی رویدادهای خاص در حوزه موسیقی و سرود در گستره جهانی و بین المللی بر اساس سرفصل‌های گفتمان انقلاب اسلامی مانند موسیقی مقاومت، صلح، عدالت و مبارزه با فقر، حمایت از مستضعفین و … در تقابل با موسیقی غرب گرا (فرهنگ متال، شیطان پرستی، گرافیتی خشن و …)

ـ فعال نمودن حوزه موسیقی به صورت بین المللی در دو محور کودکان و زنان با رویکرد حمایت از حقوق حقیقی کودکان و کرامت زنان براساس اصل انسانیت و نه جنسیت

ـ حمایت از موسیقی نواحی و محلی مناطق مختلف کشور

ـ ایجاد زمینه‌های لازم در راستای بهره مندی مناسب مطلوب همگان از انواع موسیقی با رعایت شرایط فرهنگی، بومی و دینی جامعه ایران

ـ برنامه ریزی جهت حفظ و اشاعه قطعات برجسته موسیقی ایرانی پس از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

ـ ایجاد آرامش خاطر برای موسیقیدانان و دست اندرکاران موسیقی از نظر تأمین نیازهای اولیه زندگی

همچنین در بخش تکالیف کمی معاونت امور هنری در حوزه موسیقی در سال ۱۴۰۰ ذکر شده است:

– پیش بینی تعداد آلبوم های موسیقی مجوز گرفته ۱۴۰۰:

در سال پایه ۱۳۹۳ تعداد آلبوم های موسیقی مجوز گرفته ۴۲۶ آلبوم بوده است. پیش بینی تعداد آلبوم‌های موسیقی مجوز گرفته در سال ۱۴۰۰ ، ۴۸۰ آلبوم است.

– پیش بینی مجامع و جشنواره‌های موسیقی برگزار شده ۱۴۰۰

در سال پایه ۱۳۹۳ تعداد مجامع و جشنواره های موسیقی برگزار شده ۱۳ رویداد بوده است. پیش بینی مجامع و جشنواره های موسیقی در سال ۱۴۰۰، ۴۲ رویداد است.

– پیش بینی تعداد اجرای صحنه‌ای موسیقی ۱۴۰۰:

در سال پایه ۱۳۹۳ تعداد اجرای صحنه ای موسیقی ۳۶۶۹ اجراء بوده است. پیش بینی تعداد اجرای صحنه‌ای موسیقی در سال ۱۴۰۰ ، تعداد ۱۲۹۳۹ اجراء است.

– پیش بینی تعداد سالن های کنسرت موسیقی ۱۴۰۰:  

در سال پایه ۱۳۹۳ تعداد سالن‌های کنسرت موسیقی ۵۹ سالن بوده است. پیش بینی تعداد سالن‌های کنسرت موسیقی در سال ۱۴۰۰ ، تعداد ۱۱۰ سالن است.

منبع: ايسنا