نمونه‌گیری دوپینگ از ورزشکاران در تعطیلات نوروز/ هشدار به ملی‌پوشان المپیکی

آذر 5, 1400
14 بازدید

روند نمونه گیری در ایام نوروز ۱۴۰۰ متوقف نخواهد شد و افسران کنترل دوپینگ در مسابقات و اردوها حضور خواهند یافت.  به گزارش ایسنا، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به ورزشکاران مختلف تاکید کرد که روند نمونه گیری در ایام نوروز ۱۴۰۰ تعطیل نخواهد بود و افسران کنترل دوپینگ در مسابقات و اردوها حضور خواهند […]

نمونه‌گیری دوپینگ از ورزشکاران در تعطیلات نوروز/ هشدار به ملی‌پوشان المپیکی

روند نمونه گیری در ایام نوروز ۱۴۰۰ متوقف نخواهد شد و افسران کنترل دوپینگ در مسابقات و اردوها حضور خواهند یافت.

 به گزارش ایسنا، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به ورزشکاران مختلف تاکید کرد که روند نمونه گیری در ایام نوروز ۱۴۰۰ تعطیل نخواهد بود و افسران کنترل دوپینگ در مسابقات و اردوها حضور خواهند یافت.

این در حالی است که به ورزشکاران لیست منتخب ملی RTP هم سر زده می شود و آن ها نیز باید توجه داشته باشند آدرس محل حضور خود را در سیستم آدامز به روز کنند تا غیبت از تست برای آن ها ثبت نشود.

گفتنی است، تخلف ماده ۲.۴ از مجموعه قوانین مبارزه با دوپینگ به Whereabouts FAilure معروف است؛ اینکه هر سازمان مبارزه با دوپینگ تعدادی از بهترین های هر رشته را برای نمونه گیری های سرزده و خارج از مسابقات انتخاب می کند، امری که از الزامات تعیین شده توسط آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ است. هر ورزشکار قرار گرفته در این لیست باید آدرس های حضور خود برای هر روز را در سامانه آدامز ثبت و در صورت تغییر ادیت و اصلاح کند.

ایران نادو و سایر ارگان های مبارزه با دوپینگ بر اساس آدرس محل حضوری که برای هر ساعت از شبانه روز ثبت شده ماموران را برای نمونه گیری اعزام می کنند و ورزرشکار باید در آن محل حضور داشته باشد. افسر کنترل دوپینگ تا یک ساعت در آدرس باقی می ماند و باید نمونه گیری از آن  فرد را انجام دهد. اگر فرد در این مدت در دسترس یا پاسخگو نباشد غیبت از تست برایش ثبت می شود.

از زمان ثبت اولین غیبت در تست خارج از مسابقه، روز شماری آغاز می شود و تا یکسال از اولین غیبت اگر ورزشکار در ادرس ثبت شده نباشد یا اصلا  آدرسی را ثبت نکرده باشد موارد ثبت و در کنار هم محاسبه می شود. در نهایت تلفیقی از سه نوبت عدم ثبت آدرس و غیبت از تست تخلف ۲.۴ محسوب شده و ورزشکار بر همان اساس تا دو سال محروم می شود.

منبع:ایسنا