نقص اطلاعات در حوزه اشتغال فضای مجازی امکان راهبری جامع را از بین برده است

مرداد 21, 1400
71 بازدید

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاکید بر لزوم راهبری جامع در حوزه اشتغال فضای مجازی گفت: نقص اطلاعات در حوزه اشتغال فضای مجازی امکان راهبری جامع را از بین برده است. مسعود شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند ایجاد راهبرد جامع برای اشتغال در فضای مجازی گفت: اطلاعات به‌دست آمده از […]

نقص اطلاعات در حوزه اشتغال فضای مجازی امکان راهبری جامع را از بین برده است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاکید بر لزوم راهبری جامع در حوزه اشتغال فضای مجازی گفت: نقص اطلاعات در حوزه اشتغال فضای مجازی امکان راهبری جامع را از بین برده است.

مسعود شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند ایجاد راهبرد جامع برای اشتغال در فضای مجازی گفت: اطلاعات به‌دست آمده از میزان اشتغال ایجاد شده در فضای مجازی اطلاعات دقیق و کاملی نیست. نقص اطلاعات در این حوزه سبب شده نتوان راهبری جامع و کاملی در این حوزه داشت و برای توسعه این حوزه اقدام اساسی در چارچوب قانون انجام داد.

وی ادامه داد: وظیفه قانونی سازمان مدیریت و برنامه‌‎ریزی استان تهران این است که در حوزه اشتغال راهبری داشته باشد اما با وجود اشتغال‌های بی‌شمار ایجاد شده در فضای مجازی نمی‌توان رصدی از این فضا داشت و راهکارهایی برای بهبود کسب و کارهای اینترنتی ارائه داد.

شفیعی تاکید کرد: این‌که فضای مجازی و حوزه ICT، در حوزه اشتغال به آسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخی بروکراسی‌های اداری را ندارد، نقطه قوت این فضاست و ما به دنبال ایجاد محدودیت و سنگ‌اندازی در فضای تجارت الکترونیک نیستیم.

وی ادامه داد: یکی از ماموریت‌های معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت اجرای طرح‌های آماری در خصوص اشتغال برای رصد میزان اثربخشی برنامه‌های اشتغال در استان است و در حوزه ICT نیز نیازمند رصد فعالیت‌ها و میزان اشتغال هستیم تا بتوانیم اثر بخشی طرح‌های اشتغال در این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم.