نتیجه ارزیابی نماینده یونسکو از آثار استان کرمان چه بود؟

مهر 18, 1400
19 بازدید

 مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با بیان اینکه برنامه‌های تدوینی و کاربری‌هایی که برای این دو کاروانسرا داریم را به نماینده یونسکو ارایه دادیم، گفت: ارزیابان یونسکو در جلسه اول از پرونده کاروانسراهای کرمان راضی بودند. “فریدون فعالی” درباره نتیجه سفر ارزیابان یونسکو برای ثبت جهانی دو کاروانسرا در استان کرمان افزود: استان […]

نتیجه ارزیابی نماینده یونسکو از آثار استان کرمان چه بود؟

 مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با بیان اینکه برنامه‌های تدوینی و کاربری‌هایی که برای این دو کاروانسرا داریم را به نماینده یونسکو ارایه دادیم، گفت: ارزیابان یونسکو در جلسه اول از پرونده کاروانسراهای کرمان راضی بودند.

“فریدون فعالی” درباره نتیجه سفر ارزیابان یونسکو برای ثبت جهانی دو کاروانسرا در استان کرمان افزود: استان کرمان دارای کاروانسراهای زیادی است که تعدادی از آنها ثبت ملی شده‌اند.

وی با بیان این مطلب که کاروانسراهای زیادی از استان برای ثبت جهانی انتخاب کردیم، ادامه داد: کاروانسراهای که در آنها واقعه‌ای رخ داده است، کاندیدای ثبت جهانی شده‌اند و در استان کرمان کاروانسرای گنجعلی‌خان و چاه کوران راور دارای این شرایط بودند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با بیان اینکه این دو کاروانسرا مرمت شده‌اند، اظهار کرد: در مرحله اول، بازدیدها و بررسی‌ها با حضور نماینده یونسکو و آقای طالبیان مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مسئول پیگیری پرونده ثبت جهانی کاروانسراها انجام شد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های تدوینی و کاربری‌هایی که برای این دو کاروانسرا داریم را به نماینده یونسکو ارایه دادیم، تصریح کرد: ارزیابان یونسکو در این جلسه اول، از پرونده کاروانسراهای کرمان راضی بودند.

فعالی با تشریح ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان کرمان گفت: این خطه از ایران دارای ۷ اثر ثبت جهانی است و اگر این دو کاروانسرا نیز ثبت جهانی شود، آثار ثبت جهانی استان کرمان به ۹ اثر می‌رسد.

وی با تاکید برآنکه باید نهایت استفاده را از آثار ثبت جهانی کنیم، اظهار کرد: باید آثار ثبت جهانی استان کرمان در محورهای گردشگری قرار گیرند.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان بیان کرد: کاروانسرای گنجعلیخانی کاربری مناسبی دارد (بازارچه صنایع دستی است) اما برای کاروانسرای چاه کوران باید کاربری مناسبی تعریف کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در پاسخ به این سوال که آیا پرونده دیگر برای ثبت جهانی داریم؟ گفت: فعلا پرونده جدیدی در استان کرمان برای ثبت جهانی نداریم.

منبع: ايسنا