نادری رئیس هیات تفحص از سازمان سنجش شد

مرداد 25, 1400
5 بازدید

هیات رییسه هیات تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور مشخص شدند.  بعد از مشخص شدن اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، هیأت رئیسه آن هم تعیین شدند. بر این اساس، احمد نادری نماینده تهران به عنوان رییس، محمدرضا […]

نادری رئیس هیات تفحص از سازمان سنجش شد

هیات رییسه هیات تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور مشخص شدند.

 بعد از مشخص شدن اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، هیأت رئیسه آن هم تعیین شدند.

بر این اساس، احمد نادری نماینده تهران به عنوان رییس، محمدرضا احمدی نماینده رشت و سید محمد مولوی نماینده آبادان به عنوان نواب رییس و شیوا قاسمی نماینده مریوان به عنوان دبیر هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور انتخاب شدند.

منبع: ايسنا