مُخربان منابع طبیعی مراوه‌تپه به کشت ۲۰۰ نهال محکوم شدند

آذر 25, 1400
20 بازدید

ایسنا/گلستان رئیس‌کل دادگستری استان گلستان گفت: دادگاه مراوه‌تپه، محکومان قطع درخت در این شهرستان را به کاشت ۲۰۰ اصله نهال مکلف کرد. هادی هاشمیان اظهار کرد: محکومان دو نفر هستند که ۱۱ اصله درخت صنوبر ۱۵ ساله در شهرستان مراوه‌تپه را قطع کرده‌اند. وی بیان کرد: با شکایت اداره منابع طبیعی، دو متهم پرونده به اتهام […]

مُخربان منابع طبیعی مراوه‌تپه به کشت ۲۰۰ نهال محکوم شدند

ایسنا/گلستان رئیس‌کل دادگستری استان گلستان گفت: دادگاه مراوه‌تپه، محکومان قطع درخت در این شهرستان را به کاشت ۲۰۰ اصله نهال مکلف کرد.

هادی هاشمیان اظهار کرد: محکومان دو نفر هستند که ۱۱ اصله درخت صنوبر ۱۵ ساله در شهرستان مراوه‌تپه را قطع کرده‌اند.

وی بیان کرد: با شکایت اداره منابع طبیعی، دو متهم پرونده به اتهام تخریب محیط زیست و قطع درخت در دادگاه مراوه‌تپه محاکمه و رای به محکومیت آنها صادر شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان بیان کرد: متهمان به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شدند اما از آنجا که سابقه کیفری نداشتند و در دادگاه ابراز پشیمانی کرده بودند، قاضی حبس آنان را به مدت یک سال تعلیق و مجازات جایگزین صادر کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری گلستان، هاشمیان گفت: محکومان با رای دادگاه مکلف هستند ۲۰۰ اصله نهال را با نظارت کارشناسان منابع طبیعی بکارند و تا یکسال از این نهال‌ها مراقبت کنند. اداره منابع طبیعی مراوه‌تپه هم موظف است عملکرد ماهیانه این متهمان را به دادگاه ارائه کند.

وی تصریح کرد: محکومان اگر در مدت تعلیق حبس یکی از جرائم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت مرتکب شوند، قرار تعلیق لغو و حکم حبس اجرا خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به اینکه از استان‌های پیشرو کشور در صدور آرای جایگزین حبس هستیم، خاطرنشان کرد: محکومان جایگزین حبس، فصل درختکاری پارسال ۷ هزار و ۳۰۰ اصله نهال در جنگل‌ها و مراتع استان با نظارت کارشناسان منابع طبیعی کاشتند.

منبع:ایسنا

برچسب‌ها:, , , ,