موزه‌های تهران تعطیل نشدند

مهر 7, 1400
24 بازدید

با وجود اعلام وضعیت نارنجی در پایتخت، مدیرکل موزه‌ها می‌گوید: پاسخ استعلام ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تعیین وضعیت موزه‌های شهر تهران هنوز نیامده است؛ بنابراین موزه‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند و تعطیل نمی‌شوند.  ستاد ملی مقابله با کرونا شنبه، هفتم فروردین‌ماه وضعیت شهر تهران را پرخطر و نارنجی اعلام کرد، در این […]

موزه‌های تهران تعطیل نشدند

با وجود اعلام وضعیت نارنجی در پایتخت، مدیرکل موزه‌ها می‌گوید: پاسخ استعلام ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تعیین وضعیت موزه‌های شهر تهران هنوز نیامده است؛ بنابراین موزه‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند و تعطیل نمی‌شوند.

 ستاد ملی مقابله با کرونا شنبه، هفتم فروردین‌ماه وضعیت شهر تهران را پرخطر و نارنجی اعلام کرد، در این شرایط تنها مشاغل دسته یک و دو امکان فعالیت دارند و گروه‌های شغلی سه و چهار مجاز به فعالیت نیستند. طبق مصوبه قرارگاه عملیاتی کرونا، موزه‌ها در گروه شغلی سطح سه دسته‌بندی شده‌اند که با نارنجی شدن شهر تهران باید تعطیل شوند، اما کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت هشتم فروردین ماه با اعلام محدودیت‌های کرونایی برای شهر تهران، تاکید کرد که مشاغل گروه سوم و چهارم مانند تجاری، بازرگانی و … ـ که قبلا اعلام شده است کدام گروه‌ها هستند – باید به مدت دو هفته تعطیل شوند.
محمدرضا کارگر ـ مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی ـ اما، ادامه فعالیت موزه‌ها را با وجود نارنجی شدن شهر تهران، تایید کرد و درباره علت این تصمیم به ایسنا گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای دارد که مشاغل گردشگری را در گروه شغلی سطح یک دسته‌بندی کرده است، ما از این ستاد استعلام گرفته‌ایم که آیا موزه‌ها به عنوان زیرمجموعه گردشگری می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند که هنوز پاسخ آن استعلام نیامده است. بنابراین تا وضعیت مشخص شود موزه‌های شهر تهران به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تعطیل نیستند.
او در پاسخ به این نکته که ستاد کرونا قبلا موزه‌ها و باغ موزه‌ها را مشخصا در گروه شغلی سطح سه قرار داده است که در شهرهای نارنجی به ادامه فعالیت مجاز نیستند، گفت: بله، اما در همان مصوبه مجموعه‌های گردشگری را در گروه شغلی سطح یک قرار داده است که ما با استناد به آن از ستاد ملی مقابله با کرونا استعلام گرفته‌ایم و منتظر پاسخ هستیم.
کارگر درباره ازدحام جمعیت در برخی موزه‌ها و کاخ موزه‌ها، اظهار کرد: با توجه به سانس‌بندی، موزه‌ها و کاخ موزه‌ها در روزهای اخیر نسبت به روزهای اول عید خلوت‌تر شده‌اند و جمعیت بازدیدکنندگان کنترل شده است. درحال حاضر مشکلی برای تهیه اینترنتی بلیت نیز وجود ندارد.
موزه‌ها از اسفندماه سال ۹۸ با هر بار اوج گرفتن ویروس کرونا به عنوان مراکز پرخطر، به طور مقطعی و در چند نوبت تعطیل شدند. هرچند که تعطیل شدن موزه‌ها در هر نوبت با مقاومت‌هایی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی روبه‌رو بوده است.
منبع:ایسنا