معرفی پردرآمدترین شرکت‌های جهان

مهر 8, 1400
154 بازدید

والمارت به عنوان پردرآمدترین شرکت جهان در سال ۲۰۲۰ معرفی شد.  به نقل از نشریه فورچون، درآمد بیشتر شرکت های بزرگ در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است. آمازون بیشترین رشد در درآمد و رویال داچ شل بیشترین کاهش درآمد را در سال ۲۰۲۰ در بین ۱۰ […]

معرفی پردرآمدترین شرکت‌های جهان

والمارت به عنوان پردرآمدترین شرکت جهان در سال ۲۰۲۰ معرفی شد.

 به نقل از نشریه فورچون، درآمد بیشتر شرکت های بزرگ در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است. آمازون بیشترین رشد در درآمد و رویال داچ شل بیشترین کاهش درآمد را در سال ۲۰۲۰ در بین ۱۰ شرکت برتر جهان داشته اند.
۱- والمارت
درآمد در سال ۲۰۲۰: ۵۲۳ میلیارد و ۹۶۴ میلیون دلار
تغییر درآمد به نسبت سال قبل: ۱.۹ درصد افزایش
سود خالص: ۱۴ میلیارد و ۸۸۱ میلیون دلار
تعداد کارکنان: دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر
۲- سینوپک
درآمد در سال ۲۰۲۰: ۴۰۷ میلیارد و ۱۰ میلیون دلار
تغییر درآمد به نسبت سال قبل: ۱.۸ درصد کاهش
سود خالص: ۶ میلیارد و ۷۹۳ میلیون دلار
تعداد کارکنان: ۵۸۲ هزار نفر
۳- استیت گرید
درآمد در سال ۲۰۲۰: ۳۸۳ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار
تغییر درآمد به نسبت سال قبل: ۰.۸ درصد کاهش
سود خالص: هفت میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار
تعداد کارکنان:  ۹۰۷ هزار نفر
۴- شرکت ملی نفت چین
درآمد در سال ۲۰۲۰: ۳۷۹ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار
تغییر درآمد به نسبت سال قبل: ۳.۵ درصد کاهش
سود خالص: چهار میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار
تعداد کارکنان: یک میلیون و ۳۴۴ هزار نفر
۵- رویال داچ شل
درآمد در سال ۲۰۲۰: ۳۵۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار
تغییر درآمد به نسبت سال قبل: ۱۱.۲ درصد کاهش
سود خالص: ۱۵ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلار
تعداد کارکنان:  ۸۳ هزار نفر
۶- آرامکو
درآمد در سال ۲۰۲۰: ۳۲۹ میلیارد و ۷۸۴ میلیون دلار
تغییر درآمد به نسبت سال قبل: ۷.۳ درصد کاهش
سود خالص: ۸۸ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار
تعداد کارکنان: ۷۹ هزار نفر
۷- فولکس واگن
درآمد در سال ۲۰۲۰: ۲۸۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار
تغییر درآمد به نسبت سال قبل: ۱.۶ درصد افزایش
سود خالص: ۱۵ میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار
تعداد کارکنان: ۶۷۱ هزار نفر
۸- بریتیش پترولیوم
درآمد در سال ۲۰۲۰: ۲۸۲ میلیارد و ۶۱۶ میلیون دلار
تغییر درآمد به نسبت سال قبل: هفت درصد کاهش
سود خالص: چهار میلیارد و ۲۶ میلیون دلار
تعداد کارکنان: ۷۲ هزار نفر
۹- آمازون
درآمد در سال ۲۰۲۰: ۲۸۰ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار
تغییر درآمد به نسبت سال قبل: ۲۰.۵ درصد افزایش
سود خالص: ۱۱ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دلار
تعداد کارکنان: ۷۹۸ هزار نفر
۱۰- تویوتا
درآمد در سال ۲۰۲۰: ۲۷۵ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار
تغییر درآمد به نسبت سال قبل: یک درصد افزایش
سود خالص: ۱۹ میلیارد و ۹۶ میلیون دلار
تعداد کارکنان: ۳۶۰ هزار نفر
منبع:ایسنا