مسابقات کشتی نظامیان جهان

آذر 2, 1400
25 بازدید

در دومین روز از سی و پنجمین دوره مسابقات کشتی نظامیان جهان که به میزبانی تهران در حال برگزاری است، ۵ آزادکار ایران در ۵ وزن دوم با برتری مقابل رقبایشان راهی نیمه نهایی شدند. محمدرضا بلندی ۱ آذر ۱۴۰۰ / ۱۷:۲۹  منبع: ايسنا

در دومین روز از سی و پنجمین دوره مسابقات کشتی نظامیان جهان که به میزبانی تهران در حال برگزاری است، ۵ آزادکار ایران در ۵ وزن دوم با برتری مقابل رقبایشان راهی نیمه نهایی شدند.

محمدرضا بلندی

 

 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
 • مسابقات کشتی نظامیان جهان
منبع: ايسنا