مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان

مرداد 21, 1400
71 بازدید

مراسم عزاداری شب سوم محرم، با حضور اقشار مختلف از جمله دانش‌آموزان در مسجد جامع اصفهان با سخنرانی حجت‌الاسلام داستان‌پور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. پیمان شاه‌سنایی ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ / ۰۲:۳۸

مراسم عزاداری شب سوم محرم، با حضور اقشار مختلف از جمله دانش‌آموزان در مسجد جامع اصفهان با سخنرانی حجت‌الاسلام داستان‌پور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

پیمان شاه‌سنایی

 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان
 • مراسم عزاداری شب سوم محرم در مسجد جامع اصفهان