محمد مخبر به توئیتر پیوست

مرداد 20, 1400
57 بازدید

معاون اول رییس جمهور به توئیتر پیوست.  صفحه محمد مخبر معاون اول رییس جمهور در توئیتر  جهت تعامل بی واسطه با مردم راه اندازی شده است. منبع: ايسنا

محمد مخبر به توئیتر پیوست

معاون اول رییس جمهور به توئیتر پیوست.

 صفحه محمد مخبر معاون اول رییس جمهور در توئیتر  جهت تعامل بی واسطه با مردم راه اندازی شده است.

منبع: ايسنا