مالک شریعتی: پیگیری قضایی توافق بین ایران و آژانس با هم صدایی دولت و مجلس منافات دارد

آذر 22, 1400
9 بازدید

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بهتر است پیگیری قضایی توافق بین ایران و آژانس تا زمان ارائه گزارش روسای کمیسیون امنیت و انرژی مجلس از جزئیات آن به نمایندگان مراعا گذاشته شود. به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر در جریان جلسه علنی امروز مجلس در تذکری، بیان کرد: باتوجه به فرمایشات […]

مالک شریعتی: پیگیری قضایی توافق بین ایران و آژانس با هم صدایی دولت و مجلس منافات دارد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بهتر است پیگیری قضایی توافق بین ایران و آژانس تا زمان ارائه گزارش روسای کمیسیون امنیت و انرژی مجلس از جزئیات آن به نمایندگان مراعا گذاشته شود.

به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر در جریان جلسه علنی امروز مجلس در تذکری، بیان کرد: باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تفاهم بین مجلس و دولت در خصوص قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و یکصدا شدن دولت و مجلس با یکدیگر ایجاب می کند که پیگیری قضایی این موضوع فعلا مراعا گذاشته شود.

وی در ادامه اظهار کرد: مجلس یک میلی متر هم از اجرای قانونی که مصوب کرده کوتاه نمی آید اما پیگیری قضایی این موضوع با یکصدایی مجلس و دولت منافات دارد. بهتر است این موضوع مراعا گذاشته شود تا بر اساس ماموریتی که رئیس مجلس به روسای کمیسیون امنیت و انرژی مجلس داده است این موضوع دنبال شود و گزارش کاملی به مجلس ارائه شود.

منبع:ایسنا