قم در مدیریت کرونا به بلوغ رسیده است

مهر 7, 1400
23 بازدید

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به روند کنترل و مبارزه بیماری کووید19 در استان قم گفت: قم به بلوغ مدیریت کرونا رسیده است. قاسم جان بابایی در جلسه ستاد پیشگیری،کنترل و مبارزه با کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی قم، اظهارکرد: در استان قم ظرفیت های بسیار خوبی در راستای مقابله […]

قم در مدیریت کرونا به بلوغ رسیده است

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به روند کنترل و مبارزه بیماری کووید19 در استان قم گفت: قم به بلوغ مدیریت کرونا رسیده است.

قاسم جان بابایی در جلسه ستاد پیشگیری،کنترل و مبارزه با کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی قم، اظهارکرد: در استان قم ظرفیت های بسیار خوبی در راستای مقابله با کرونا ایجاد شده است که نشان دهنده اقدامات علمی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قم است.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد: در کنار کرونا باید به دیگر مباحث نیز توجه داشته تا مشکلات بیماری برای مردم انجام نشود.

به باور وی، رشد علمی در دانشگاه علوم پزشکی قم به خوبی قابل مشاهده است و انسان های دانشمند و علمی در این مجموعه فعالیت می کنند.

منبع:ایسنا