عزاداری شب چهارم محرم_تبریز

مرداد 22, 1400
3 بازدید

عزاداری شب چهارم ماه محرم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در فضای باز در تبریز برگزار شد. ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۰:۴۹عکاس:سعیدصادقی منبع: ايسنا

عزاداری شب چهارم ماه محرم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در فضای باز در تبریز برگزار شد.

عکاس:سعیدصادقی

 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارممحرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
 • عزاداری شب چهارم محرم_تبریز
منبع: ايسنا