عزاداری حسینی – مسجد امام حسین(ع) سمنان

مرداد 23, 1400
4 بازدید

آیین عزاداری شب های دهه اول ماه محرم، با حضور عزاداران و با رعایت دستور العمل های بهداشتی در مسجد امام حسین(ع) سمنان و خیابان های اطراف برگزار می شود. مسعود محقق ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۲:۲۲ منبع: ايسنا

آیین عزاداری شب های دهه اول ماه محرم، با حضور عزاداران و با رعایت دستور العمل های بهداشتی در مسجد امام حسین(ع) سمنان و خیابان های اطراف برگزار می شود.

مسعود محقق

 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
 • عزاداری حسینی - مسجد امام حسین(ع) سمنان
منبع: ايسنا