عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز

مرداد 25, 1400
4 بازدید

عزاداران حسینی در اهواز در شب هفتم ماه محرم با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی به سوگواری پرداختند. عکس: محمد محمدعلیپور _ منا صیافی‌زاده ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۶:۱۶ منبع: ايسنا

عزاداران حسینی در اهواز در شب هفتم ماه محرم با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی به سوگواری پرداختند. عکس: محمد محمدعلیپور _ منا صیافی‌زاده

 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
 • عزاداری حسینی در شب هفتم _ اهواز
منبع: ايسنا