ضرورت تطبیق دادن سالمندان با زندگی دیجیتال

مهر 7, 1400
419 بازدید

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، آموزش و مهیا سازی سالمندان برای تطابق با زندگی دیجیتال را یک ضرورت مهم در سیاستگذاری های سلامت خواند .  دکتر فرشاد شریفی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در آستانه 9 مهرماه، روز جهانی سالمندان با بیان این که کشور ایران از  […]

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، آموزش و مهیا سازی سالمندان برای تطابق با زندگی دیجیتال را یک ضرورت مهم در سیاستگذاری های سلامت خواند .

 دکتر فرشاد شریفی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در آستانه 9 مهرماه، روز جهانی سالمندان با بیان این که کشور ایران از  جمله جوامعی است که سرعت بیشتری در سالمند شدن را تجربه می کند، گفت:  طی حدود پنج دهه اخیر نرخ سالمندان کشور از حدود 5 درصد به 10 درصد رسیده است و  پیش بینی می شود که این نرخ طی 50 سال آینده سه برابر شود و در سال 1450 به حدود 30 درصد برسد.
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان تصریح کرد:  این تغییرات سریع دموگرافیک موجب تغییرات جدی در نیازها از جمله نیاز به خدمت سلامت می شود و تمام ارکان جامعه از جمله چرخه تولید را در کشور می تواند متاثر کند.
وی با اشاره  به این که یادگیری فناوری های دیجیتال نقش موثری در رفع نیازهای روزانه سالمندان دارد تصریح کرد:  با آموزش تکنولوژی به سالمندان خصوصا در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا می توان شرایطی فراهم ساخت که سالمند خود را فرد مفیدی احساس کند ضمن اینکه امکان دسترسی به  دریافت خدمات سلامت، آموزش و مشاوره آنلاین  در بستر تکنولوژی دیجیتال فراهم شده است.
عضو هیات علمی پؤوهشگاه علوم غدد و متابولیسم اضافه کرد: آسیب پذیری بیشتر سالمندان نسبت به کرونا و مشکلات متعددی که بیماری کووید 19 برای سالمندان ایجاد کرده، بسیاری از جنبه های مختلف زندگی این افراد را مانند ارتباطات اجتماعی، مراقبت های مورد نیاز، آسیب های روحی شدید ناشی از جداسازی اجتماعی و بیماریهای مزمن شایع در سالمندی را در بر می گیرد، دست اندرکاران سلامت سالمندان را بر این داشته است که در نگاه خود در مورد حیطه های مختلف سلامت سالمندان تجدید نظر کنند.
وی افزود: به عبارت دیگر علیرغم آنکه فقط 10 درصد جامعه را سالمندان تشکیل می دهند عدم توجه به سلامت و مشکلات این گروه می تواند بشدت حتی تمام جامعه را متاثر سازد. بنظر می رسد که در بسیاری از حیطه ها نیازمند نگاه مبتنی بر شواهد جدیدی هستیم.
شریفی در ادامه حیطه های مهم  در مدیریت مسائل سالمندان  را برشمرد  و افزود: معیشت و مراقبت سالمندان نیازمند طراحی و اجرای یک نظام منسجم است که طیف وسیعی از خدمات به سالمندان از سالمند سالم ساکن جامعه تا مراقبت های پایان عمر  را در بر بگیرد.
وی در ادامه توجه به بیمه خدمات سالمندی و تحت پوشش قرار گرفتن تمام زنجیره خدمات سالمندی را از موضوعات اولویت مند در حوزه سلامت سالمندان دانست.
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان بازبینی سن بازنشستگی را  با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور در جهت رسیدن به سالمندی فعال در جامعه در خور توجه خواند.
وی توجه ویژه به افزایش نقش سالمندان در جامعه و استفاده از توان آنها با مد نظر قرار دادن محدودیت های سالمندی و همچنین  توجه به خدمات پیشگیری بخصوص پیشگیری از بیماری های واگیر در سالمندان کشور را حائز اهمیت تلقی کرد.
بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، هفته ملی سالمندان با شعار « بهره مندی عادلانه همه سنین از فناوری دیجیتال» از 6 تا ۱2 مهرماه برگزار می شود.
منبع: ايسنا