شهرداری تهران حد و مرزی برای همکاری با دولت و ستاد ملی کرونا قائل نیست

مرداد 23, 1400
6 بازدید

سرپرست شهرداری تهران گفت: شرکت شهر سالم شهرداری تهران به عنوان رابط شهرداری با ستاد کرونا همکاری می کند و این همکاری همانند گذشته در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.  علیرضا جاوید در حاشیه آیین افتتاح طرح واکسیناسیون کرونا در جمع خبرنگاران گفت: مجموعه شهرداری تهران هیچ حد و مرزی برای همکاری با دولت […]

شهرداری تهران حد و مرزی برای همکاری با دولت و ستاد ملی کرونا قائل نیست

سرپرست شهرداری تهران گفت: شرکت شهر سالم شهرداری تهران به عنوان رابط شهرداری با ستاد کرونا همکاری می کند و این همکاری همانند گذشته در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

 علیرضا جاوید در حاشیه آیین افتتاح طرح واکسیناسیون کرونا در جمع خبرنگاران گفت: مجموعه شهرداری تهران هیچ حد و مرزی برای همکاری با دولت و ستاد ملی کرونا به ویژه ستاد استان تهران قائل نیست و تمام امکانات موجود در مجموعه مدیریت شهری در خدمت این ستاد است.

وی افزود: شرکت شهر سالم شهرداری تهران به عنوان رابط شهرداری با ستاد کرونا همکاری می کند و این همکاری همانند گذشته در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

به گفته جاوید این مرکز واکسیناسیون نمونه ای از این همکاری هاست که از دو وجه، شهروندان منطقه ۱۶ و کارکنان شهرداری تهران را برای واکسیناسیون در نظر دارد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهر، سرپرست شهرداری تهران با بیان اینکه واکسیناسیون از امروز و قبل از افتتاح رسمی آغاز شده و بعد از آن نیز ادامه خواهد داشت عنوان کرد: این مرکز ظرفیت ۲۰۰۰ تزریق در روز  را دارد که نیمی از آن به شهروندان و نیمی دیگر به کارکنان شهرداری تهران اختصاص دارد.

منبع: ايسنا