شماره جدید مجله دانشجویی «عـمـران» منتشر شد

مرداد 20, 1400
58 بازدید

شماره نهم مجله «عمران»؛ ماهنامه دانشجویی انجمن علمی عمران دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، «آجر اول» عنوان سرمقاله این شماره از نشریه است که به قلم مهدیه گلی نوشته شده است. “آینده‌ حمل و نقل”، “جریان آب شور در آب‌های زیرزمینی”، “چه خبر؟”، “مصاحبه با دکتر محصولی”، “در خدمت و […]

شماره جدید مجله دانشجویی «عـمـران» منتشر شد

شماره نهم مجله «عمران»؛ ماهنامه دانشجویی انجمن علمی عمران دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، «آجر اول» عنوان سرمقاله این شماره از نشریه است که به قلم مهدیه گلی نوشته شده است.

“آینده‌ حمل و نقل”، “جریان آب شور در آب‌های زیرزمینی”، “چه خبر؟”، “مصاحبه با دکتر محصولی”، “در خدمت و خیانت آل عمران”، “رحمت”، “روانشناسی” و “ملات آخر” از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم.

مجله دانشجویی «عمران» به صاحب امتیازی انجمن علمی عمران دانشگاه شریف و مدیر مسئولی وهب توفیق و سردبیری مهدیه گلی به صورت ماهنامه منتشر می شود.