شاکری: «قاسمی» سابقه کاری قابل قبولی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی دارد

مرداد 22, 1400
3 بازدید

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دارای سابقه کاری قابل قبولی برای تصدی این وزارتخانه است اما باید برنامه های ایشان مورد ارزیابی قرار گیرد. اقبال شاکری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کارنامه رستم قاسمی؛ گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: از […]

شاکری: «قاسمی» سابقه کاری قابل قبولی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی دارد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دارای سابقه کاری قابل قبولی برای تصدی این وزارتخانه است اما باید برنامه های ایشان مورد ارزیابی قرار گیرد.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کارنامه رستم قاسمی؛ گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: از نظر بنده سابقه کاری و کارنامه ایشان برای تصدی امور این وزارتخانه قابل قبول است اما برنامه های ایشان باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: برای ما اهمیت دارد که برنامه وزرا قابل قبول بوده و اولویت های حوزه خودشان را در بربگیرد و وزیر پیشنهادی نیز باید برای اجرای این برنامه ها تسلط کافی داشته باشد. در خصوص وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی نیز به همین ترتیب عمل خواهیم کرد یعنی لازم است که ما برنامه های ایشان را ارزیابی کنیم چراکه تمرکز ما بیشتر روی برنامه وزرا است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این موارد باید در جلسات کمیسیون به بحث گذاشته شود اما از نظر سابقه اجرایی نسبت به گزینه های متعددی که برای تصدی این وزارتخانه مطرح شده بود، آقای قاسمی سابقه قابل قبولی دارد. در نهایت باید برنامه های ایشان در جلسات کمیسیون عمران مورد ارزیابی قرار گیرد.