سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»

مرداد 23, 1400
2 بازدید

پنجشنبه ۲۱ مرداد ماه نیزارهای دریاچه «زریبار» در شهرستان مریوان استان کردستان آتش گرفت و ۷۹ هکتار از نیزارهای این دریاچه طعمه حریق شد. آتش با همت مردم، اعضای انجمن سبز چیا و اداره آتش نشانی مریوان مهار شد. ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۹:۲۱عکس: دانا خورمهر منبع: ايسنا

پنجشنبه ۲۱ مرداد ماه نیزارهای دریاچه «زریبار» در شهرستان مریوان استان کردستان آتش گرفت و ۷۹ هکتار از نیزارهای این دریاچه طعمه حریق شد. آتش با همت مردم، اعضای انجمن سبز چیا و اداره آتش نشانی مریوان مهار شد.

عکس: دانا خورمهر

 • سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»
 • سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»
 • سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»
 • سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»
 • سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»
 • سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»
 • سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»
 • سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»
 • سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»
 • سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»
 • سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»
 • سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»
 • سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»
 • سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»
 • سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»
 • سوختن ۷۹ هکتار از نیزارهای دریاچه «زریبار»
منبع: ايسنا