سناریوهای رشد اقتصادی در پاییز

آذر 22, 1400
10 بازدید

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در فصل پاییز احتمالا به ۰.۵ درصد می‌رسد اما در حالت خوشبینانه‌تر تا ۱.۳ نیز برآورد می‌شود. به گزارش ایسنا، آنچه که در سال جاری از سوی مرکز آمار در رابطه با وضعیت رشد اقتصادی منتشر شد نشان از رشد منفی داشت؛ به گونه ای که  در تابستان سال جاری رشد […]

سناریوهای رشد اقتصادی در پاییز

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در فصل پاییز احتمالا به ۰.۵ درصد می‌رسد اما در حالت خوشبینانه‌تر تا ۱.۳ نیز برآورد می‌شود.

به گزارش ایسنا، آنچه که در سال جاری از سوی مرکز آمار در رابطه با وضعیت رشد اقتصادی منتشر شد نشان از رشد منفی داشت؛ به گونه ای که  در تابستان سال جاری رشد محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) با نفت به ٠.٢ درصد و بدون نفت به منفی ۰.۲ درصد رسید در حالی که در بهار رشد منفی ۳.۵ درصد با نفت و منفی ۱.۷ درصد بدون نفت ثبت شده بود.

این در حالی است که رشد اقتصادی در ۶ ماهه نخست سال ١٣٩٩ به رقم ٣٤٤هزار میلیارد تومان  با نفت و ٣٠٠هزار میلیارد تومان  بدون احتساب نفت رسیده است، در مدت مشابه سال قبل با نفت ٣٥١هزار میلیارد تومان و بدون نفت ٣٠٣هزار میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس در نیمه اول امسال رشد با نفت منفی ۱.۹ درصد و بدون نفت منفی ١.٣ درصد شده است.

اما در حالی هنوز آمار مربوط به رشد اقتصادی پائیز منتشر نشده که بررسی و تحلیل  پژوهشکده آمار  نشان می‌دهد که رشد اقتصادی فصل پاییز ۱۳۹۹ در دو سناریو قابل بررسی است که بین ۰.۵ درصد به صورت احتمالی و ۱.۳ در حالت خوشبینانه پیش بینی می‌شود.

این پیش بینی پژوهشکده آمار براساس روش knn صورت گرفته که معتقدند با پیش بینی بانک خاورمیانه که با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی صورت گرفته و رشد ۱.۴ درصد را برای پاییز پیش بینی کرده بود سازگاری دارد.

همچنین رشد اقتصادی پیش بینی برای ۹ ماهه اول امسال ۱.۱ به صورت منفی است که با پیش بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۰ که منفی ۱.۵ بود از سازگاری و همخوانی بیشتری برخوردار است.

مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی و شامخ کل اقتصاد

انتهای پیام

منبع:ایسنا